LAP-studium i Tromsø – ny påmeldingsfrist: 1. mars

07.01.2022 Egil Hofsli (tekst) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

LAP-studium i Tromsø – ny påmeldingsfrist: 1. mars

TROMSØ: I 2022 tilbys studietilbudet Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) i Tromsø, til dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler. Påmeldingsfristen er 1. mars, og studiet vil bli gjennomført tidsnok til at en etter endt LAP 1-studium kan søke og delta på LAP 2 som tilbys på Gardermoen høsten 2022. 

 

LAP 2-studiet høsten 2022 er siste LAP 2-runde i inneværende avtale mellom Høgskolen i Innlandet og Norsk kulturskoleråd, og det er derfor viktig for studiearrangørene at alle som har tatt eller tar LAP 1 innen dette LAP 2-studiet starter, har en reell mulighet til å få delta på modul to.

 

Tilbudet startes under forutsetning om at finansiering kommer på plass og antall studenter blir minimum 20 stk. En tar sikte på to samlinger våren 2022 og fire samlinger høsten 2022. Fem av samlingene er av to dagers varighet, den ene (samling nr. fem) er en tredagerssamling.

 

Påmelding til LAP 1 i Tromsø i 2022 kan gjøres her

 

Mer informasjon om LAP 1 i Tromsø her.

 

Studium på mastergradsnivå

 

LAP-studiene er på mastergradsnivå og er et resultat av samarbeidet Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet i 2019 formaliserte i en rammeavtale.

 

Ledelse av prosesser (LAP) har to trinn  LAP 1 og LAP 2  som hvert gir 30 studiepoeng.

 

Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende.

 

En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

Mulig bro til erfaringsbasert master

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er Senter for livslang læring kulturskolerådets samarbeidspartner.

 

Norsk kulturskoleråd ønsker etter hvert å utvikle dette studietilbudet slik at det kan skape en bro til en erfaringsbasert master. Det er avklart med høgskolens fagmiljø knytta til studiet master i offentlig ledelse og styring (MPA), at høgskolen er interessert i å samarbeide med Norsk kulturskoleråd og Lederskap om å se på mulighetene om å realisere ambisjonen om å skape en slik bro og hva som kreves for å få det til.

 

De tre partenes formaliserte samarbeid skyldes de gode erfaringene de alle har med et kulturskolelederopplæringsprogram som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2016 og som fortsatt pågår.

 

Høgskolen i Innlandet legger til rette for og gjennomfører eksamen.

 

Les også nyhetssak fra 2017: Kulturlederopplæringen i Møre og Romsdal

Les også nyhetssak fra januar 2019: Avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

Les flere nyheter!