Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo

13.09.2022 Egil Hofsli (tekst) voksenaasen.no (foto)
Del på:

Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo

OSLO: Denne høsten er Norsk kulturskoleråd vertskap for en nordisk musikk- og kulturskolekonferanse. 26.–27. oktober arrangeres en konferanse i Oslo, der målet er å styrke det nordiske samarbeidet om musikk- og kulturskoler og diskutere felles problemstillinger rundt utvikling av disse – til beste for barn og unge i nordiske lokalsamfunn.

 

Det er Nordisk Musikk- og kulturskoleunion (NMKU) som står som konferansearrangør, med Norsk kulturskoleråd som lokalt vertskap. Konferansen finner sted på Voksenåsen i Oslo, samme sted som samme type konferanse ble arrangert i 2017.

 

– I lys av fjorårets stortingsmelding om barne- og ungdomskultur samt ambisjonene i denne – om å styrke det nordiske samarbeidet omkring kulturskole – tenker vi at denne konferansen blir viktig. Alle de nordiske landene vil være der med sine «kulturskoleråd», og vi har denne gangen et fokus på landenes kulturskolepolicy, og mulighetsrommet som ligger i et styrket nordisk samarbeid, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og sentral i konferansens arrangementsledelse.

 

I tillegg til å innby folk fra selve kulturskolefeltet, har arrangørene også invitert politikere og byråkrater fra alle de nordiske landene.

 

– Dette gjør vi fordi et nordisk samarbeid om kulturskole også må være forankret hos politiske beslutningstakere og administrasjoner i de enkelte landene, ikke bare i kulturskoleorganisasjonene, sier Anders Rønningen.

 

Arrangørene arbeider med å få til presentasjoner av alle de nordiske landenes offentlige kulturskolepolitikk på konferansens dag to. Merk: I denne sammenhengen er også Estland inkludert i det «nordiske selskapet».

 

Programmet snart klart

 

Endelig program vil snart foreligge, men inntil videre sier dette foreløpige programmet (på engelsk) mye om hva deltakerne kan vente seg på konferansen:

 

Onsdag 26. oktober

  • 12.00: Arrival and lunch
  • 13.00: Opening of the conference (artistic opening and welcome).
  • 13.30: Introduction: The NMKU and Nordic co-operation: Visions and possibilities.
  • 14.00: The music and art school for the future (“Fremtidens kulturskole”) How can we pull in the right direction? What is the right direction? Insights from a pilot project in Norway. Discussion and dialogue.
  • 16.00: Example form an emerging Nordic cooperation project: “Nordic Ballet Dance network” Why do we need to cooperate? How do we facilitate for cooperation? Discussion and dialogue.
  • 18.30: Dinner

Torsdag 27. oktober

  • 09.00: National music and art school policies – what do we believe in? Presentations from each country.
  • 11.30: The Nordic council and music and art school. How does the Nordic cooperation look like? How can music and art schools be an integrated part of this? Dialogue and discussion.
  • 13.00: Lunch and farewell

> Påmelding på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!