Webinarserie knytta til arbeid med «Fordypning med mangfold»

08.09.2022 Egil Hofsli (tekst og illustrasjonsmontasje) Rachel Moenning/Unsplash (foto)
Del på:

Webinarserie knytta til arbeid med «Fordypning med mangfold»

TRONDHEIM: Med oppstart fredag 30. september, tilbyr Norsk kulturskoleråd en serie med webinarer – seks i tallet – knytta til arbeidet med strategien Fordypning med mangfold. Disse digitale møteplassene skal bidra til å nå målene en har satt seg for arbeidet med strategien for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram.

 

Første webinar arrangeres fredag 30. september, og deretter blir det webinar én gang i måneden til og med februar 2023. Flere detaljer om webinarrekka lengre nede i artikkelen.

 

De tre målene webinarene er ment å bidra til oppnåelse av, er at strategien skal bidra til å

 

  • styrke barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de bor
  • skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med en nasjonal forankring
  • sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til kulturskolenes fordypningsprogram

Alltid Zoom, alltid fredag, alltid kl. 08.30

 

Samtlige webinarer arrangeres via Zoom og på fredager, med start kl. 08.30 og med halvannen times varighet.

 

Hvert webinar består av en innledning eller forelesning samt fortellinger fra praksisfeltet. På noen webinar vil det også kunne legges opp til innspill i plenum.

 

Hvert webinar har egne tema:

30. september 2022

Begrepsavklaringer med bakgrunn i holdninger og myter

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

21. oktober 2022 Helhetlig opplærings- og utdanningsløp
18. november 2022 Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole og videregående skole
9. desember 2022 Frivillighetens rolle i forhold til hverdagen, medvirkning og en mangfoldig inngang til fordypningstilbud
13. januar 2023 En kommunes muligheter i møte med utfordringer
10. februar 2023 Fylkeskommunens rolle i forhold til sammenhenger og gode overganger

 

Alle bidragsytere er ennå ikke på plass for alle webinarene. Men til det første webinaret 30. september, er det klart at prorektor Heidi Marian Haraldsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, og Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, vil delta med innlegg. Videre vil Morten Hagevik, rektor ved Porsgrunn kulturskole, og en elev ved samme skole, delta med et innlegg fra praksisfeltet.

 

> Lenke til andre webinar, 21. oktober kl. 08.3010.00, på Zoom

 

Merk deg webinartidspunktet og lagre gjerne denne Zoom-lenka: 

https://kulturskoleradet-no.zoom.us/j/81122132545?pwd=ZFhkMHY1VkdFb3dwOXk0NnQzbVBOUT09

 

På webinar nummer to – der opplærings- og utdanningsløpet fokuseres – vil det delta innledere fra både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

 

Les mer om strategien Fordypning med mangfold

 

Strategien «Fordypning med mangfold» foreligger i to versjoner i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no:

 

Overordna strategidokument (PDF, fire sider)

> Hoveddokumentet – kunnskapsgrunnlag og arbeidsdokument (PDF, 29 sider)

Les flere nyheter!