Kulturskole-tv: – Skole, men ikke skole

08.09.2022 Egil Hofsli (tekst og kollasj) NIFTI (foto)
Del på:

Kulturskole-tv: – Skole, men ikke skole

OSLO: Samarbeid mellom kulturskole og grunnskole har fokus i tredje episode i høstens Kulturskole-tv-sesong. Episoden har tittelen "Skole, men ikke skole" og er nå publisert her på kulturskoleradet.no og i flere sosiale medier.    

 

I episoden "Skole, men ikke skole" medvirker statssekretær Kristina Torbergsen i Kunnskapsdepartementet og Signe Kalsnes, dosent i musikkpedagogikk ved fagseksjonen for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

 

– Hvis man legger kulturskolen inn i skoletida, så vil det være mer et skoletilbud, enn hvis man har det (kulturskoletilbudet, red.anm.) utafor skoletid. Det handler jo om blant annet kompetansekrav og hvilke krav en stiller til de som er instruktører eller lærere. Men jeg tror det er viktig å fremheve innholdet i kulturskolene. Det er noe annet enn det du får i den vanlige opplæringa, for man følger jo ikke den samme type læreplan på en kulturskole som en gjør i den ordinære skolen. Så det er et utrolig viktig supplement, for å få barn og unge til å oppleve en mestringsfølelse som de kanskje ikke visste at de hadde, men også det å rekruttere til kunst- og kulturlivet og det faktisk å utvikle de talentene som er innen kunst og kultur, sier statssekretær Kristina Torbergsen (bildet), som selv har vært musikk-/kulturskoleelev.

 

– Det å utvikle kulturskolen til et ressurssenter, det må handle om å gi noe til alle innbyggere i en kommune. Ikke nødvendigvis et regulært undervisningstilbud, men et kulturtilbud i en eller annen form, sier Signe Kalsnes, som ser for seg mange ulike typer stillinger i en kulturskole, med ulike fagprofileringer m.m.

 

Programleder er Terje Lindberg. Programmet er produsert av NIFTI, på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd.

 

Her ser du Kulturskole-tv-episoden "Skole, men ikke skole":

 

Sju episoder –  ny episode annenhver uke 

 

Opptakene til den nye sesongen med Kulturskole-tv er gjort våren 2022. Gjennom denne sesongen setter Norsk kulturskoleråd søkelys på temaområder som er viktige for kulturskolefeltet, både nå og framover. I episodene medvirker blant annet rikspolitikere, eksperter på de ulike temaområdene samt representanter for kulturskolefeltet.

 

Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre, har vært primus motor for prosjektet og er som nevnt også programleder. Hege Hagedal og Jens Nyland, begge rådgivere i Norsk kulturskoleråd, har bidratt med produksjon og prosjektledelse.

 

Episodene går inn i hvert sitt temaområde, og gjennom samtaler med både beslutningstakere og fagpersoner har en forsøkt å løfte og belyse både mulighetsrom og utfordringer. I tillegg vil flere av episodene gi et innblikk i hvordan praksisfeltet forvalter og innretter seg på områdene.

 

Dette er høstens Kulturskole-tv

 

Forny deg eller dø

Om innovasjon i kulturskolen.

Publisert 18. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Utestengt og glemt

Om barrierer i kulturskolen.

Publisert 25. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Skole, men ikke skole

Om samarbeidet mellom kulturskole, grunnskolen og SFO.

Publisert 8. september.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Spagaten mellom bredde og topp

Om fordypning i kulturskolen.

Publiseres 22. september.

Signalbygg eller gymsal

Om kulturskolebyggutfordringer.

Publiseres 6. oktober.

Kulturskole for de få

Om inkludering i kulturskolen.

Publiseres 20. oktober.

Alene eller sammen

Om kulturskolen som ressurssenter.

Publiseres 3. november.

 

Første episode i høstens sesong med Kulturskole-tv hadde premiere under Arendalsuka 2022. De øvrige episodene publiseres i forbindelse med utgivelser av nyhetsbrevet Kulturtrøkk, og vil normalt være tilgjengelig fra kl. 06.30 de aktuelle datoene. 

 

Som du ser i tabellen over vil høstens episoder være å finne flere steder på nett. I tillegg til å se de nyeste episoden direkte i denne nyhetssaken, så finner du den blant annet på Norsk kulturskoleråds kanal på Vimeo, der du også finner alle tidligere Kulturskole-tv-episoder samt alt annet Kulturskolerådet har produsert av film.

Les flere nyheter!