Nasjonal kunstfagkonferanse i Bergen: Påmeldinga i gang

01.09.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nasjonal kunstfagkonferanse i Bergen: Påmeldinga i gang

BERGEN: Den nasjonale Kunstfagkonferanse Vestland skal arrangeres i Bergen i november 2022, og nå er påmeldinga i gang. I løpet av september vil også programmet være klart.

 

Norsk kulturskoleråd Vestland har initiert konferansen, som interesserte fra hele landet kan delta på.

 

Konferansen arrangeres 3. og 4. november 2022, og i tillegg til at nettverksbygging står sentralt, vil konferansen ha følgende hovedtema:

 

  • Digitalitet  verktøy for lærere
  • Fordypning  samhandling for talentutvikling
  • Kulturskole for alle  mangfold og inkludering

Konferansen vil romme både forelesninger, verkstedkurs, kunnskapsdeling, sosiale poster samt kunstneriske innslag.

 

> Påmelding gjøres på kulturskoleradet.no 

Påmeldingsfrist: fredag 7. oktober.

Merk: På påmeldingssida finner du også noe programinformasjon, inklusive en tidsplan.

 

Arrangøren oppfordrer alle som behøver overnatting, til å melde seg på innen 15. september, jf. avtale med arrangementshotellet. Konferansen finner sted på Bergen Scandic City.

 

Konferansen arrangeres av Norsk kulturskoleråd Vestland, i samarbeid med medarbeidere fra flere funksjonsområder i Norsk kulturskoleråd. Arrangørene er i tett dialog med aktører innen UH-sektor, kulturskole og andre eksterne aktører når det gjelder programmet.

 

Mer informasjon om innhold og bidragsytere kommer senere, og vil bli å finne her på kulturskoleradet.no, og du vil også finne informasjon om dette i nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratis å abonnere på). Påmelding blir mulig fra slutten av august  på kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!