Kulturskole-tv: Spagaten mellom bredde og topp

22.09.2022 Egil Hofsli (tekst og kollasj) NIFTI (foto)
Del på:

Kulturskole-tv: Spagaten mellom bredde og topp

OSLO: Fordypning i kulturskolen har fokus i fjerde episode i høstens Kulturskole-tv-sesong. Episoden har tittelen "Spagaten mellom bredde og topp" og er nå publisert her på kulturskoleradet.no og i flere sosiale medier.    

 

I episoden "Spagaten mellom bredde og topp" medvirker Hege Bae Nyholt, stortingspolitiker for Rødt og leder av forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget, og Gunnar Flagstad, pianist og viserektor for utdanning ved Norges musikkhøgskole.

 

Hege Bare Nyholt har som politiker en forventning om at kulturskolen skal være et tilbud til de mange, og ser det som viktig at folkevalgte på alle nivå får en tettere dialog med kulturskolen og Norsk kulturskoleråd, om å få til en idéutveksling til beste for kulturskolen, både når det gjelder bredde- og fordypningstilbud.

 

Gunnar Flagstad mener det er viktig at kulturskolen gir eleven et miljø, der han/hun treffer andre med samme interesse, og at eleven gis mål og muligheter som fører til utvikling. Han mener også at en kulturskole som ikke tilbyr fordypningstilbud på noe nivå, alene eller sammen med andre, egentlig ikke gjør jobben sin som kulturskole.

 

Programleder er Terje Lindberg. Programmet er produsert av NIFTI, på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd.

 

Her ser du Kulturskole-tv-episoden "Spagaten mellom bredde og topp":

 

 

Sju episoder –  ny episode annenhver uke 

 

Opptakene til den nye sesongen med Kulturskole-tv er gjort våren 2022. Gjennom denne sesongen setter Norsk kulturskoleråd søkelys på temaområder som er viktige for kulturskolefeltet, både nå og framover. I episodene medvirker blant annet rikspolitikere, eksperter på de ulike temaområdene samt representanter for kulturskolefeltet.

 

Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre, har vært primus motor for prosjektet og er som nevnt også programleder. Hege Hagedal og Jens Nyland, begge rådgivere i Norsk kulturskoleråd, har bidratt med produksjon og prosjektledelse.

 

Episodene går inn i hvert sitt temaområde, og gjennom samtaler med både beslutningstakere og fagpersoner har en forsøkt å løfte og belyse både mulighetsrom og utfordringer. I tillegg vil flere av episodene gi et innblikk i hvordan praksisfeltet forvalter og innretter seg på områdene.

 

Dette er høstens Kulturskole-tv

Forny deg eller dø

Om innovasjon i kulturskolen.

Publisert 18. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Utestengt og glemt

Om barrierer i kulturskolen.

Publisert 25. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Skole, men ikke skole

Om samarbeidet mellom kulturskole, grunnskolen og SFO.

Publisert 8. september.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Spagaten mellom bredde og topp

Om fordypning i kulturskolen.

Publiseres 22. september.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Signalbygg eller gymsal

Om kulturskolebyggutfordringer.

Publiseres 6. oktober.

Kulturskole for de få

Om inkludering i kulturskolen.

Publiseres 20. oktober.

Alene eller sammen

Om kulturskolen som ressurssenter.

Publiseres 3. november.

 

Første episode i høstens sesong med Kulturskole-tv hadde premiere under Arendalsuka 2022. De øvrige episodene publiseres i forbindelse med utgivelser av nyhetsbrevet Kulturtrøkk, og vil normalt være tilgjengelig fra kl. 06.30 de aktuelle datoene. 

 

Som du ser i tabellen over vil høstens episoder være å finne flere steder på nett. I tillegg til å se de nyeste episoden direkte i denne nyhetssaken, så finner du den blant annet på Norsk kulturskoleråds kanal på Vimeo, der du også finner alle tidligere Kulturskole-tv-episoder samt alt annet Kulturskolerådet har produsert av film.

Les flere nyheter!