• Bidra til at flere får ta del i og bli i korpsfellesskap for læring, økt livsmestring og livskvalitet, med særlig fokus på barn og unge som av ulike grunner opplever utenforskap.
  • Synliggjøre korps og kulturskole som relevante fritidsaktiviteter for flere.
  • Gi grunnskolebarn gode opplevelser som de kan dele i skolegården.
  • Bidra til at flere barn og unge finner veien til faste kulturaktiviteter som kulturskole og korps, og at flere blir værende i aktiviteten over tid.
  • Stimulere til økt samhandling lokalt mellom lag, foreninger og offentlige tjenester.
  • Styrke kulturskoler og korps til å videreføre tiltaket.