Fremtidens kulturskole: Ressurser og filmopptak fra nasjonalt dialogseminar

25.05.2023 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Fremtidens kulturskole: Ressurser og filmopptak fra nasjonalt dialogseminar

OSLO: Opptak fra dialogseminaret i april og ressurser knyttet til bruk av dette, er nå tilgjengelig. Det kom mange gode innspill på hvordan seminararrangørene – Utdanningsdirektoratet, KS og Norsk kulturskoleråd – sammen og hver for seg kan bidra til at fremtidens kulturskole får en god utvikling i samspill med skole, SFO, barnehage og andre aktører i kommunene.

 

For at innledninger og underlagsmateriale knyttet til dialogseminaret kan bli en ressurs for flere og i flere sammenhenger enn denne ene seminardagen, legges dette ut på Kulturskolerådets nettsider.

 

Tanken er at opptaket, forberedelsene og dialogspørsmålene kan benyttes i ulike sammenhenger, der samhandling og utviklingsarbeid i oppvekstsektoren står på programmet.  

 

Det kan være i en enkelt kommune, på regions- og fylkessamlinger for relevante aktører samt på ulike arenaer hvor denne tematikken bør fokuseres. 

 

Om en fylkesavdeling i Norsk kulturskoleråd vil invitere til regional samhandling, kan dette være et fint sted å starte. Likeså kan for eksempel flere aktører i den enkelte kommune bruke dette som utgangspunkt for styrket samhandling for eksempel innen oppvekstsektoren i egen kommune.

 

Hovedtemaene på dialogseminaret

 

Hovedtemaene på seminaret var «god samhandling mellom kulturskolen og andre lokale aktører som skole, SFO, barnehage, korps og kor og kanskje sykehjem?»  og «hvordan kan Norsk kulturskoleråd, Utdanningsdirektoratet og KS bidra til dette?» 

 

Tematikken henvender seg blant annet til kulturskoleledere, skoleledere, kommunalsjefer for utdanning-, oppvekst- og kultursektoren, lokalpolitikere med interesse for oppvekst- og kulturfeltet, relevante aktører fra UH-sektoren og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet samt representanter for «frivillighetskulturen».

 

Inngangen til tematikken er arbeidet med prosjektet Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

 

Innspill tas videre på flere måter

 

Mange av innspillene som kom inn i forbindelse med dialogseminaret i april var av interessepolitisk art, og dette er noe som særlig Norsk kulturskoleråd kan ta tak i videre.

Ellers ble det fremhevet av mange av gruppene at det handler om hvilke forventninger som både Utdanningsdirektoratet og KS kan ha til kommunene, at de ser sammenhengen mellom kulturskolen og det øvrige tjenestilbudet, især innen skolesektoren. 

 

Innspillene vil blant annet tas med i et møte på ledernivå mellom de tre organisasjonene, og ellers i samarbeidet. 

 

> Filmopptak og tekstressurs på nettsida Fremtidens kulturskole / kulturskoleradet.no

(Merk: Filmopptaket vil innen kort tid foreligge i tekstet versjon)

 

> Se også: Temaside om Fremtidens kulturskole på ks.no

> Les også: Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole gjennomført

(Nyhetssak publisert 27. april 2023)

Les flere nyheter!