Nytt fordypningswebinar: Om mangfold og fordypning

12.05.2023 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nytt fordypningswebinar: Om mangfold og fordypning

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd fortsetter å tilby webinarer om fordypning i kulturskolen. Fredag 2. juni er temaet mangfold og fordypning. Her skal det handle om kulturskolens fordypningstilbud sett i et mangfolds- og inkluderingsperspektiv.

 

Hvilke kunnskaper, holdninger og handlinger innen mangfold har kulturskolen som gjør at den kan tilrettelegge for gode utviklings- og læringsmuligheter for alle innen fordypning? Dette er et essensielt spørsmål på dette webinaret.

 

Kulturskolerådets arbeidsgruppe med ansvar for operasjonalisering av strategien Mangfold, inkludering og innenforskap vil lede webinaret, og gode eksempler fra kommuner vil også bli presentert.

 

Disse digitale møteplassene skal bidra til å nå målene en har satt seg for arbeidet med strategien for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram.

 

Webinarenes tre mål 

 

De tre målene webinarene er ment å bidra til oppnåelse av, er at strategien skal bidra til å

 

  • styrke barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de bor
  • skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med en nasjonal forankring
  • sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til kulturskolenes fordypningsprogram

Alltid Zoom, alltid fredag, alltid kl. 08.30

 

Samtlige webinarer arrangeres via Zoom og på fredager, med start kl. 08.30 og med halvannen times varighet.

 

Hvert webinar består av en innledning eller forelesning samt fortellinger fra praksisfeltet. På noen webinar vil det også kunne legges opp til innspill i plenum.

 

Hvert webinar har egne tema:

30. september 2022

Begrepsavklaringer med bakgrunn i holdninger og myter

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

21. oktober 2022

Helhetlig opplærings- og utdanningsløp

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

18. november 2022

Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole, videregående skole og UH-sektor

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

9. desember 2022

Frivillighetens rolle i forhold til hverdagen, medvirkning og en mangfoldig inngang til fordypningstilbud

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

13. januar 2023

kl. 08.30

En kommunes muligheter i møte med utfordringer

> Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

24. mars 2023

kl. 08.30

Fylkeskommunens rolle i forhold til sammenhenger og gode overganger

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

2. juni 2023

kl. 08.30

Mangfold og fordypning

 

> Zoom-lenke til webinaret 2. juni: 

https://kulturskoleradet-no.zoom.us/j/84948111497?pwd=YUFhR3cyc2ZoTW5BNm9tMGtxeVdrQT09

 

Les mer om strategien Fordypning med mangfold

 

Strategien «Fordypning med mangfold» foreligger i to versjoner i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no:

 

Overordna strategidokument (PDF, fire sider)

> Hoveddokumentet – kunnskapsgrunnlag og arbeidsdokument (PDF, 29 sider)

Les flere nyheter!