Lørdagsskoleprosjekt i sirkus banet vei for samarbeid på tvers av landegrenser

Bildet t.v.: Samtlige fordypningselever på sirkustilbudet. Bildet t.h.: Sirkuspedagog Seela Wanvik underviser Liv Ramsfjell.
Bildet t.v.: Samtlige fordypningselever på sirkustilbudet. Bildet t.h.: Sirkuspedagog Seela Wanvik underviser Liv Ramsfjell.
16.05.2023 Hege Arstad (tekst) Kristian Wanvik (foto)
Del på:

Lørdagsskoleprosjekt i sirkus banet vei for samarbeid på tvers av landegrenser

TRONDHEIM: Med stimuleringsmidler fra ordningen Inkluderende kulturskoler, kunne Trondheim kulturskole i fjor høst opprette et etterlengtet lørdagsskoletilbud i sirkus. Nå reiser både elever og lærere til Cirkus Base Praha. Der skal de øve og opptre sammen med utøvere fra sirkussenteret Cirqueon.

 

Sirkus har lenge vært en populær disiplin ved Trondheim kulturskole. I dag får 180 kulturskoleelever i alderen 6 til 20 år sirkusundervisning i Trondheim. Et fordypningstilbud i disiplinen lot likevel vente på seg. Men med 1 100 000 kroner i stimuleringsmidler gjennom posten Nettverk Trøndelag – Samhandling og fordypninger, kunne kulturskolerektor Vegar Snøfugl igangsette arbeidet med å få på plass et lørdagsskoletilbud.

 

– Sirkus er langt fra den største disiplinen ved Trondheim kulturskole, men vi har nesten like mange elever på venteliste som det er elevplasser, så det er utvilsomt en disiplin som tiltrekker seg mange søkere. Et fordypningstilbud i sirkus har vært et stort savn, og derfor var vi svært glade for å kunne bevilge 350 000 kroner av stimuleringsmidlene til å utvide og forsterke det eksisterende tilbudet vårt. Dermed har vi nå fordypningstilbud innen alle fagområder, sier Snøfugl.

 

Vinn-vinn for alle som brenner for sirkus

 

I forkant av oppstarten av lørdagsskolen i fjor høst, fikk også sirkuselvene ved Melhus kulturskole tilbud om å melde seg på opptaksprøve. I utgangspunktet hadde kulturskolen ti fordypningsplasser. To av elevene har flyttet i løpet av skoleåret, og dermed består lørdagsskolen i dag av åtte elever i alderen 13–18 år. Sammen med sirkushovedlærer Seela Wanvik, sørger to sirkuspedagoger og en dansepedagog for at lørdagsskoleelevene får fordype seg iblant annet sjonglering, balansekunst, gulvakrobatikk og luftakrobatikk.

 

– I motsetning til det ordinære sirkustilbudet vårt, der vi er opptatt av allsidighet og at elevene skal teste ut ulike sirkusdisipliner, får de nå mulighet til å konsentrere seg om den hoveddisiplinen de selv har valgt. Foruten å utvikle de tekniske ferdighetene til den enkelte elev, legger vi også stor vekt på det kreative, på samhandling og gruppeøvelser samt hvordan bevegelser gjennom dans kan implementeres i det visuelle uttrykket, forklarer Wanvik, som har vært ansatt ved Trondheim kulturskole siden 2010.

 

Den tre timer lange lørdagsundervisningen finner sted i aktivitetssalen på Huseby skole, som er tilrettelagt for undervisning i luftakrobatikk. I likhet med rektor Snøfugl, er Wanvik svært glad for å ha fått lørdagsskoletilbudet på plass.

 

– Dette gagner alle som brenner for sirkus og det flotte miljøet vi har bygd opp her i Trondheim. Vi har ikke rukket å evaluere det første lørdagsskoleåret ennå, men tilbakemeldingene fra både elever og lærere, er at fordypningstilbudet er en suksess. Ikke minst opplever vi økt interesse for lørdagsskolen fra resten av sirkuselevene våre, noe som selvsagt også er veldig gledelig, sier Wanvik.

        

Ga grobunn for internasjonalt samarbeid

 

I november var det duket for sirkuskonsert sammen med Byåsen musikkorps, der lørdagselevene opptrådte med levende musikk for aller første gang. For ringvirkningene av lørdagsskoletilbudet har spredt seg langt utover elevenes progresjon og prestasjoner i aktivitetssalen i Huseby skole. Tidligere i år ble kulturskolen kontaktet av Cirqueon sirkussenter i Praha, som ville forhøre seg om mulighetene for å innlede et samarbeid på tvers av landegrensa.

 

– Kontakten oppsto som følge av at Julian Sæther – en tidligere elev ved kulturskolen som nå jobber frilans som utøvende sirkusartist og pedagog – snakket varmt om sirkustilbudet i Trondheim da han deltok på en workshop i Praha, forteller Wanvik, som blir hjemme og holder fortet når hele lærerstaben i sirkus reiser til Praha søndag 21. mai. Dermed er det seks lærere og åtte lørdagsskoleelever som setter seg på flyet til Praha, der de i løpet av det ukelange oppholdet skal øve og opptre sammen med utøvere fra Cirqueon under Sirkus Base Praha 23.

 

– Det blir litt upresist å beskrive arrangementet som en sirkusfestival, men det blir satt opp en sirkusteltlandsby i nærheten av byparken, der det vil være et bredt spekter av ulike aktiviteter, kurs og forestillinger. For oss er dette en unik mulighet til å få introdusert nysirkus og dets disipliner for et stort publikum, og er noe både elever og lærere virkelig ser fram til, sier Wanvik.

 

Kommet for å bli

 

Samarbeidet er imidlertid ikke over når sirkuselever og -lærere returnere til Trondheim 28. mai. Allerede lørdag 3. juni kommer nemlig Cirqueon til Trondheim der de skal skape en forestilling sammen med lørdagsskolelevene som de skal opptre med i Olavshallen lillesal 5. juni.

 

Prahaturen er for øvrig ikke finansiert av stimuleringsmidlene, men av kulturskolens egen stipendordning for elevene, mens Cirqueon får realisert sitt trondheimsbesøk gjennom et EØS-stipend. Rektor Snøfugl mener like fullt at samarbeidet er en indirekte konsekvens av lørdagsskoletilbudet og kulturskolens satsing på sirkusdisiplinen. På spørsmål om lørdagsskoleprosjektet blir videreført, kommer svaret kontant.

 

– Lørdagsskoletilbudet i sirkus har kommet for å bli. Vi trengte en økonomisk innsprøytning for å få fordypningstilbudet opp og gå, men nå er vi klar for å videreføre dette på egne bein. Til høsten vil dessuten kulturskoleelever fra hele fylket få mulighet til å søke seg inn på lørdagsskolen. Vi kommer også til å øke antall elevplasser på det ordinære sirkustilbudet vårt, noe som også er viktig for oss, avslutter Vegar Snøfugl.

 

Se også: Nettsida Fordypning på kulturskoleradet.no

 

Inkluderende kulturskoler

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 12,5 millioner kroner over to år, til en historisk satsing på kulturskolenes fordypningsprogram. Dette er resultatet av Norsk kulturskoleråds søknad om støtte til ordningen Inkluderende kulturskoler.
Ordningen skal bidra til at handlinger og aktiviteter sikrer at alle elever som kvalifiserer til et fordypningsprogram stimuleres til å delta i det, uavhengig hvor de bor. Videre er ordningen planlagt som en starthjelp gjennom stimuleringsmidler, og det forutsettes at det offentlige bidrar med solid egenfinansiering ved kommuner og fylkeskommuner.

Les flere nyheter!