Tilbyr webinarer med utgangspunkt i Praksisveileder for kulturskolen

14.03.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Tilbyr webinarer med utgangspunkt i Praksisveileder for kulturskolen

STAVANGER: Norsk kulturskoleråd tilbyr to webinarer med utgangspunkt i Praksisveileder for kulturskolen, som Kulturskolerådet utga høsten 2022. Formålet med webinarene i mai er å informere og å dele erfaringer rundt samarbeidet mellom kulturskoler og utdanninger som kan ha studentpraksis i kulturskolen.

 

De to webinarene vil ha hvert sitt hovedfokus, og rettes henholdsvis mot UH-sektoren og mot kulturskolen.

 

> Webinar 1

for UH-sektoren

Tirsdag 2. mai kl. 14.00–15.30.

Påmeldingsfrist: 26. april.

> Webinar 2

for kulturskolen

Torsdag 11. mai kl. 09:00–10:30

Påmeldingsfrist: 3. mai.

 

Her finner du Praksisveileder for kulturskolen (PDF)

Les også: Nyhetssak om Praksisveileder for kulturskolen

 

Kulturskolene er en viktig samarbeidspartner for UH-institusjoner som utdanner lærere i kunst- og kulturfag, og derfor er det første webinaret skreddersydd for UH-sektoren. Webinaret for UH-sektoren er primært tenkt for UH-ansatte med fagansvarlig for pedagogikk og didaktikk innen kunstfagene.

 

Webinaret for kulturskolen 11. mai vil være aktuelt både for ledere og lærere tilknyttet kulturskoler som allerede er praksiskulturskoler, og ledere og lærere ved kulturskoler som aldri har hatt studenter tidligere.

 

I arbeidet med praksisveilederen fikk Kulturskolerådet innspill fra to arbeidsgrupper bestående av fagpersoner fra kulturskolen og UH-sektoren. Veilederen har blant annet et kapittel med rollefordelingen mellom partene, og er et oppslagsverk som viser til aktuelle lover og forskrifter, strategier og litteratur som er relevante for et praksissamarbeid.

 

– Praksisveilederen kan være en god ressurs for kulturskoleledere, praksislærere, PPU-studenter og personer tilknyttet utdanningsinstitusjonene, og er et nyttig referansepunkt i utvikling av praksissamarbeid mellom kulturskolefeltet og utdanningsfeltet, sier Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

 

Tema på webinarene

 

  • Presentasjon av praksisveilederen
  • Eksempler og erfaringer
  • Møte med den andre parten i praksissamarbeidet
  • Gruppesamtaler og tilbakemeldinger om veilederen
  • Faktorer for gode praksissamarbeid

Nærmere program for hvert webinar offentliggjøres i april.

 

Webinarene finner sted på Zoom, lenke sendes påmeldte deltakere etter påmelding.

 

Om du har spørsmål knytta til webinarene, kontakt Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver, Norsk kulturskoleråd, via e-post: ronnaug.bakke@kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!