Kulturskolerådet og korpsforbundet inngår ny samarbeidsavtale

19.12.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet og korpsforbundet inngår ny samarbeidsavtale

OSLO: Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund (NMF) har inngått en ny samarbeidsavtale. Intensjonen er å styrke og utvikle samarbeidet, og sikre gode samarbeidsrelasjoner mellom partene – til beste for utvikling av lokalt og regionalt kulturliv gjennom samarbeid mellom kulturskoler og korps.

 

Kulturskolerådet og NMF har i en årrekke hatt et formelt samarbeid som begge parter har opplevd som fruktbart. En fireårig avtale var nå utløpt, og det falt begge parter naturlig å forlenge samarbeidet for fire nye år.

 

Her finner du avtaledokumentet

 

Bakgrunnen for avtalen

Sentrale mål med samarbeidet – og som har bakgrunn i blant annet Rammeplan for kulturskolen, er

 

  • å sikre at rammevilkårene for kulturskolen som lokalt ressurssenter er i samsvar med de behov for instrumentalopplæring og dirigenttjenester som det frivillige musikklivet har.
  • å kvalitetssikre instrumentopplæringa og dirigenttjenestene gjennom å samarbeide med høyere utdanning om relevans i innhold i musikkpedagogiske grunnutdanninger samt etter- og videreutdanning.
  • å bidra til lederutvikling og kompetanseheving innenfor det musikkfaglige og det organisatoriske arbeidet i kommunene.

Norsk kulturskoleråd har som intensjon å være den ledende utviklingsorganisasjonen for kulturskolen i Norge. For å være dette ser kulturskolerådet det som svært viktig å ha et tett samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø av nasjonal og internasjonal størrelse. Dette miljøet må omfatte flere av kulturskolens fagområder, ha fokus på tvers av kunstfag, og ha nedslagsfelt i hele spekteret av aldersgrupper som utgjør kulturskolens målgruppe. Det vil si barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

NMF er landets største frivillige kulturinstitusjon, og en av kulturskolens viktigste samarbeidspartnere. NMF ønsker at korps skal være en inkluderende, engasjerende og motiverende arena for alle, og jobber for at korps skal være en relevant aktivitet i alle livets faser.

 

Sentrale samarbeidsområder

 

I den nye avtalen trekkes det fram fem sentrale samarbeidsområder:

 

1) Politisk og strategisk arbeid

2) Faglig samarbeid

3) Forskning og utvikling

4) Utdanning

5) Praksisfelt

 

Med bakgrunn i den nye samarbeidsavtalen vil aktuelle samarbeidsprosjekt konkretiseres og nedfelles i egne prosjektavtaler, enten som bilaterale eller unilaterale (samarbeid med flere parter) samarbeidsavtaler. Årlige samarbeidsmøter og annen kontakt mellom partene danner grunnlaget for det konkrete samarbeidet.

Les flere nyheter!