Utlyser prosjektlederstilling knytta til barne- og ungdomskulturmelding

19.12.2018 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Utlyser prosjektlederstilling knytta til barne- og ungdomskulturmelding

OSLO: Kulturtanken søker prosjektleder til oppdrag i forbindelse med den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen – som kulturskolen blir en del av. Og Norsk kulturskoleråd er ønska med i ei prosjektgruppe som skal yte prosjektlederen viktig støtte.

 

Norsk kulturskoleråd har allerede respondert positivt på forespørselen fra Kulturtanken om å være representert i prosjektgruppa.

 

Når det gjelder prosjektlederstillingen er det verdt å merke seg at veien til søknadsfristen er kort: Fristen er 3. januar 2019.

 

Stillingsutlysningen finner du på webcruiter.no her

 

Kulturdepartementet – som Kulturtanken sorterer under – har sammen med Kunnskapsdepartementet igangsatt arbeidet med denne barne- og ungdomskulturmeldinga, der kulturskole skal inngå. Kulturtanken er gitt oppdraget med å koordinere arbeidet med å utarbeide og gjennomføre et opplegg for involvering av barn og unge i politikkutviklingen rundt følgende temaer:

 

  • Kunst- og kulturformidling til barn og unge: status, kvalitet og relevans.
  • Digitale kunst- og kulturuttrykk: muligheter og utfordringer.
  • Kunst og kultur som ytringer: dannelse, deltakelse og medborgerskap.
  • Like muligheter for barn og unge: inkludering og sosial mobilitet.

En viktig del av arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldinga er å involvere barn og unge i ulike deler av landet, for å få fram deres stemme og legge til rette for politikkutvikling med vekt på deres synspunkt og perspektiver. 

Arbeidsoppgaver

 

Prosjektleder vil, sammen med Kulturtankens prosjektgruppe, få ansvar for å gjennomføre oppdraget med leveringsfrist 1. oktober 2019. Oppdraget skal løses i samarbeid med relevante eksterne virksomheter og organisasjoner, og krever koordinering av ulike regionale og lokale aktører, samt ulike kompetansemiljøer.

 

En sentral del i prosjektet vil være å innhente kunnskap og erfaring om medvirkningsprosesser med barn og unge, og tilrettelegge for barn og unges deltakelse på en god måte. Oppdraget avgrenses til innspill fra barn og unge i alderen 3-19 år. 

Les flere nyheter!