Mulig å søke om å bli Kulturbarn-kommune

2018 Kulturbarn 5.12.JPG
FOKUS PÅ KULTUR FOR DE YNGSTE: Prosjektet Kulturbarn 0-8 fokuserer gode, kommunale kunst- og kulturtilbud for de yngste innbyggerne.
05.12.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Mulig å søke om å bli Kulturbarn-kommune

OSLO: Om din kommune ønsker å fokusere et godt kunst- og kulturtilbud for sine yngste innbyggere, bør den vurdere å søke om å bli Kulturbarn-kommune. De seks kommunene som utvelges til å bli Kulturbarn-kommuner vil få hjelp til å inngå samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere, kompetanseheving gjennom nettverksgrupper samt møter med profesjonelle utøvere.

 

Påmeldingsskjema og mer informasjon om delprosjektet Kulturbarn-kommuner her

Påmeldingsfrist: 13. februar 2019.

 

Både prosjekt og konferanse 

 

Kulturbarn 0-8 er tittelen både på et prosjekt og en konferanse som fokuserer kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna. Ansvarlige for Kulturbarn 0-8 er Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

 

Den første konferansen, ble arrangert i Oslo i oktober 2018. Nå videreføres prosjektet, blant annet ved at seks Kulturbarn-kommuner skal utvelges i februar 2019. Dette gjør prosjekt- og konferansearrangørene for å intensivere satsingen på kunst og kultur til de yngste barna.


Under konferansen Kulturbarn 0-8 i oktober (strømming kan ses i opptak her) ble det presentert søknadskriterier for kommuner som ønsker å søke om å bli kulturbarn-kommuner. Stikkordsmessig handler kritieriene om blant annet struktur, vilje, kunnskap og relevans, forpliktelse og erfaringsdeling.

 

Som kulturbarnkommune vil en få hjelp til å inngå samarbeid med relevante aktører, kompetanseheving gjennom nettverksgrupper og møter med profesjonelle utøvere. Prosjektgruppa i Kulturbarn vil tilby oppfølging av kommunene i prosjektperioden, bidra med kontaktnettverk og kompetanse og koordinere samlinger.


De seks kommunene som velges ut skal i samarbeid med prosjektledelsen for Kulturbarn 0-8 arrangere regional nettverkssamlinger høsten 2019. I tillegg skal prosjektledelsen igangsette og drifte et nettverk for Kulturbarn 0-8, et nettverk for ansatte i barnehager, kulturskoler og biblioteker samt andre kulturarbeidere.

 

– Vi skal være en ressurs for alle som er opptatt av kunst, kultur og kreativitet og kompetanse for aldersgruppen fra null til åtte år, forteller Ragnhild Bøhle, seniorrådgiver i Kulturtanken og med i prosjektledelsen for Kulturbarn 0-8. Hun forteller videre at det planlegger et nyhetsbrev fire ganger i året, som skal gå ut til nettverket. Høsten 2020 vil det bli avholdt en nasjonal konferanse til, der blant annet de seks Kulturbarn-kommunene skal dele sine erfaringer.

 

Se også nyhetssak om konferansen Kulturbarn 0-8 2018 her 

 

Viderføring av Kykeliky-konferansene

 

Kulturbarn 0-8 er en videreføring av Kykeliky-konferansene som i sin tid ble gjennomført i samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Arrangørene av det nye prosjektet inklusive den nye konferansen ønsker å tydeliggjøre både målgruppe og innhold enda sterkere, og har derfor valgt derfor å bytte navn på samarbeidet til å Kulturbarn 0-8, med en videre forklaring som også innlemmer begrepet kompetanse. Derfor blir samarbeidets undertittel: «Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år».


De fire områdene kunst, kultur, kreativitet og kompetanse er utgangspunkt for utvikling av tiltak for at disse instansene skal oppfylle sine individuelle og kollektive målsettinger. 

 

Tre innsatsområder

 

Strategien er delt i tre innsatsområder:

 

  • Helhetlig oppvekstmiljø gjennom samarbeid om kunst og kultur.
  • Kompetanse for kunst, kultur og kreativitet.
  • Kunst og kultur for helse og livsmestring.

Kulturbarn 0-8 ledes av en prosjektgruppe bestående av Ragnhild Bøhle (Kulturtanken), Kathrine Pedersen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) og Elin Kvernmoen (Norsk kulturskoleråd).

Les flere nyheter!