Hå kulturskule: Driftig, stolt og målretta 50-åring

2020 Hå-kollasj 5.3.png
MANGE OPPSETNINGER: Femtiårsjubilanten Hå kulturskule har mange forestillinger på merittlista. (Foto: Se nederst i artikkelen)
03.03.2020 Hege Arstad (tekst)
Del på:

Hå kulturskule: Driftig, stolt og målretta 50-åring

VARHAUG: 50 år etter at Hå kommune bevilget 6500 kroner til oppstart av en av landets første kulturskoler, er jubilanten Hå kulturskule i dag en veldrevet skole samt en av kommunens viktigste kulturinstitusjoner. Det overordnede målet for framtida, er å bli en kulturskole for alle.  

 

Hå kulturskule har siden 1970 vokst fra å være en ren musikkskole for 179 elever til i dag å ha drøyt 500 elevplasser fordelt på musikk, sang, jazzdans, ballett, teater, musikal, opera, Hårock, orkester, band og visuelle kunstfag. Kulturskolen spiller i dag også en nøkkelrolle i kommunens kulturliv, der samarbeid med andre aktører og institusjoner er en essensiell del av kulturskolefilosofien til Ragnvald Wernøe (bildet), kulturskolens leder.

 

– Synlighet i lokalsamfunnet og samhandling med andre aktører er ikke bare en viktig del av kulturskolevirksomheten vår. Det er også et viktig ledd i målsettingen om å være en kulturskole for alle. Vi er opptatt av at kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter der vår kompetanse kommer hele lokalsamfunnet til gode. Da må vi ut i felten, skape felles arenaer og sørge for at så mange som mulig får en eierandel i det kommunale tilbudet kulturskolen er, sier Ragnvald Wernøe.  

 

Demokratiprosjekt

 

Arven etter Hå kulturskules første leder, nå avdøde Åsvald Solheim, lever i beste velgående. I likhet med Solheim, en pioner i kulturskolelandet, er dagens kulturskoleleder visjonær og opptatt av at kulturskolen skal bidra til å styrke oppvekstmiljøet ved å tilrettelegge for inkludering og felleskap gjennom kunst og kulturutøvelse.

 

Foruten å tilby undervisning i et bredt spekter av disipliner, samarbeider kulturskolen med grunnskoler, barnehager og ungdomsklubber. Kulturskolen arrangerer også musikktreff på avdeling for rus og psykiatri og bandtreff for Hå mottakssenter, drifter tilrettelagte musikksamlinger på ATO (alternativ tilpassa opplæring)-avdelinger og dagsenter samt sørger for at institusjoner i kommunen jevnlige får besøk av skolens lærere.

 

Utenom undervisning har kulturskolen også musikerstillinger i Jæren Symfoniorkester og er arbeidsgiver for kommunens korpsdirigenter. Stavanger Symfoniorkester benytter seg av kulturskolens operasangere, og skolen samarbeid tett med Opera Rogaland, som de blant annet har produsert og turnert en barneopera sammen med.

 

– Det er helt naturlig å være på mange ulike arenaer. Det handler om å være til stede for alle, bygge mennesker og gi dem muligheter til å blomstre. Vi har kommunehatten på til enhver tid, og spør oss selv hva vi kan gjøre for nærmiljøet og hvordan vi kan bidra til for at folk velger å bosette seg i kommunen, sier Ragnvald Wernøe.

 

Sommeren 2019 arrangerte Hå kulturskule Ung i juli, et gratis, kulturelt ferietilbud for ungdom. Kulturskolen fikk avslag på søknaden for økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, men hadde så stor tro på prosjektet at skolen valgte å grave dypt i budsjettet og betale selv. Arrangementet ble en enorm suksess, og Ung i juli 2020 er for lengst sikret finansiering – av kommunen.

 

– Med dagens lovverk er kulturskoler alltid i fare når kommunale nedskjæringer kommer. Derfor er det desto viktigere at vi gjør oss uunnværlige og gir noe tilbake til samfunnet i form av arrangement som Ung i juli, sier Wernøe.              

 

Tillit og frihet under ansvar

 

Ragnvald Wernøe, kom fra stillingen som avdelingsleder for musikkfagene, og har stått ved kulturskoleroret i åtte år. Han har utdannelse i arrangering og komponering fra Bergen musikkonservatorium, har studert folkloristikk ved Universitetet i Oslo samt Musikk og helse ved Norges musikkhøgskole. For tjue år siden førte kjærligheten ham til Hå, der han begynte å jobbe som musikklærer både i grunnskolen og ved kulturskolen.

 

Foruten å utøve ledervervet ved Hå kulturskule er han en trubadur som trakterer en rekke instrument, og en komponist som har skrevet flere bestillingsverk for ensembler i både inn- og utland. Ifølge ham selv «drypper det fortsatt ut en og annen låt», men han bedyrer at han først og fremst er en kulturskolemann.

 

– Å være leder for Hå kulturskule er utrolig givende og gir masse energi. Jeg er heldig som har en jobb der jeg er omgitt av ja-mennesker som gir av seg selv, som bretter opp ermene og sier at dette skal vi få til. Operatilbudet vårt er et glitrende eksempel på hva en kan få til dersom lærere får frihet under ansvar, og de får bruke kompetansen og lidenskapen sin til noe som ikke bare gagner elevene, men er til glede for hele lokalsamfunnet og regionen. Det er også et privilegium å ha så mange skapende kunstnere i lærerpersonalet. Slik jeg ser det, er kulturskolen nesten et demokratiprosjekt – vi har et samfunnsoppdrag som vi tar på høyeste alvor. Samtidig skal det også være gøy å gå på jobb i Hå kulturskule, sier Wernøe.  

 

Det viktige grunnfjellet

 

Da tidsskriftet Kulturtrøkk snakket med Wernøe for ti år siden, var han lagleder for musikkfagene og i ferd med å produsere skolens andre musikal i forbindelse med skolens 40-årsjubileum. Målet den gang, var å produsere én musikal i året. I slutten av mars er det duket for premiere på musikalen «Olsenbanden jr. på rocker’n», som blir Hå kulturskules tolvte musikalproduksjon.

 

– Det er svært dyrt å produsere en musikal i profesjonelle rammer, men det å sørge for å ha langsiktige mål som gir både elever og lærere eierskap til prosjektene – og et konkret mål og jobbe mot – er alfa og omega både for læring og motivasjon, forklarer Wernøe, som understreker viktigheten av å ivareta breddesatsingen så vel som fordypningselevene.

 

– Mye av det vi gjør på kulturskolen handler om modning og om å stå i et arbeid over tid, for så å høste frukter som du kan bruke resten av livet. Alle kan ikke bli profesjonelle, men for veldig mange kan det være mer enn nok å bli så god på et instrument at en kanskje kan spille i barnehager og eldresenter, eller for egne barn etter hvert. Ingen er mer stolt enn meg når en av elevene våre gjør suksess, men samtidig må vi aldri glemme det viktige grunnfjellet. Ingen fyker rett til topps, alle begynte et sted og som kulturskole er det viktig at vi også formidler verdien i det å begynne med helt blanke ark for så å kunne beherske en disiplin, sier Wernøe.

 

Jubileumsuke i juni

 

50-årsjubileet skal ikke forbigås i stillhet. I juni blir det jubileumsuke. Den blir tettpakka med forestillinger og aktiviteter, nærmest som en festival å regne.

 

– Vi starter 3. juni med danseforestilling i Storstova på Bryne hvor alle våre danseelever – cirka 100 dansere – opptrer med jazzdans og ballett. 5. juni inviterer vi så alle barnehager til allsang med konserten «Boller og brus – jazz og blues», sier kulturskoleleder Wernøe.

 

Den konserten er et resultat av at kommunens barnehager ønsket en felles konsertopplevelse med kulturskulen i forbindelse med jubileet, samtidig som Wernøe ser at det er en fin måte å få mange til å ta del i en kulturopplevelse. – Sangnumrene på konserten vil bli framført av elever sammen med et liveband av proffe musikere. Sangene er hentet fra «egen katalog», hvilket betyr at jeg har samlet sanger fra forestillinger jeg har hatt i forbindelse med et barnehageprosjekt vi har hatt i mange år, forteller Wernøe.

 

Senere samme kveld opptrer sangere fra kulturskolene i Hå, Klepp og Sirdal sammen med den profesjonelle sinfoniettaen Insimul i musikkeventyret «Mirakeldrikken», som er et musikkdramatisk verk skrevet av en av kulturskolens lærere: Lars Ole Bergersen. Dagen etter inviteres alle interesserte med på kunstverksted, før det hele avsluttes med en storstilt jubileumsforestilling i flerbrukshallen Nye Loen 7. juni.

 

– Her velger vi å fokusere lokal kultur ved å fremføre sanger og tekster som har sitt utspring på Jæren. Enkeltelever og grupper vil delta sammen med lærere, men vi vil også finne rom til tidligere elever, sier Ragnvald Wernøe.

 

Kongstanken

 

Jubilanten på Jæren har utvikla seg til å bli en av kommunens viktigste kulturinstitusjoner og en essensiell bidragsyter til kulturlivet. Men Wernøe hviler ikke på laurbær. Til det er målsettingen om å bli «kulturskole for alle» fortsatt et stykke unna. Wernøe har tanker om hvordan framtidens kulturskole bør se ut dersom skoleslaget skal favne flere.

 

– «Kulturskole for alle» er muligens en kongstanke. Men det er en flott og nobel målsetting som holder oss sultne på en god måte. Et viktig steg på veien er å bli enda flinkere å nå ut til de som ikke oppsøker oss ved å skape koblinger og møteplasser der barn og ungdom oppholder seg, og gjøre oss så attraktive at det pirrer nysgjerrigheten deres, sier Wernøe, som mener at skolebegrepet kan være et tveegget sverd.

 

– Kulturskolen driver utvilsomt med utdanning. Men vi bør kanskje reflektere litt rundt skolebegrepet. Kanskje kan det være ekskluderende for unge som er skoleleie og bare ønsker et sted å henge og spille. Jeg skulle også svært gjerne sett at vi kunne tilby lærerne våre høyere stillingsprosenter, og at vi hadde et enda tettere samarbeid med grunnskolene slik at vi fikk inn mer kulturskoleundervisning på dagtid. Når det gjelder fagtilbudet, kommer det nye disipliner hele tiden, og da må vi foreta fortløpende vurderinger om vi skal satse på noe helt nytt, eller ivareta de tradisjonelle sceniske og kunstneriske fagene, sier Wernøe, som ser fram til å flytte inn i nye lokaler om cirka fem år.

 

– Nye lokaler har lenge stått på ønskelisten vår. Vi gleder oss stort til å flytte inn i nytt bygg, sammen med bibliotek og ungdomsklubb. Dette vil gi oss ytterligere muligheter til å sørge for at flere av innbyggerne våre får tilgang til opplevelser og opplæring innen kunst og kultur, noe som er helt i tråd med målsettingen om å være en kulturskole for alle. Men et stort og viktig spørsmål vi må våge å stille oss med tanke på framtidas kulturskole, er hvem vi egentlig er til for? Er vi for de møblerte hjemmene, eller for de som virkelig trenger det? Min oppfordring til politikerne er som følger: Bruk oss! Vi har kompetansen og viljen til å bidra til at barn og unge ikke faller utenfor, avslutter Ragnvald Wernøe, leder ved 50-årsjubilanten Hå kulturskule.

 

      

Disse tre bildene er laget av henholdsvis Sofiia Nesterova (f.v.), Victoria Nordahl og Karin Raniay.

Foto: Enrique Baserga, Marthine Høiland, Frode Ueland, Ragnvald Wernøe. 

  

 

Les flere nyheter!