– Kulturskolen ekstra betydningsfull i ei krisetid

2020 Koronainnlegg 19.3.png
KULTURSKOLENE IMPONERER: – Det tas mange og gode innovative grep - også innen fjernundervisning - i kulturskolelandet vårt nå, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd. (Hovedfoto: HF)
19.03.2020 Egil Hofsli (innledende tekst og foto) Morten Christiansen (kommentar)
Del på:

– Kulturskolen ekstra betydningsfull i ei krisetid

VERDAL: Under koronakrisa er det viktig å vise at kulturskole er mer enn bare sukker på grøten. Det arbeidet som nå gjøres i kulturskolen både kan og vil utgjøre en viktig forskjell for mange barn og unge. Det gleder meg å se de innovative grepene som nå tas i kulturskolelandet vårt, for å opprettholde opplæringstilbud av god kvalitet.

 

Det sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd. Her er en kommentar han har skrevet om kulturskolens rolle og betydning samt hva kulturskolerådet gjør i ei krisetid som den vi er i nå:

 

Imponert over innovative grep i kulturskolene

 

«Først må jeg uttrykke hvor imponert jeg er over kulturskolene, som kommunale virksomheter. For å opprettholde både kvalitet, kontinuitet og et så godt opplæringstilbud som mulig, tas det nå innovative grep over hele landet. Jeg oppfordrer alle til å ta i bruk digitale muligheter, og ut fra sitt ståsted gi kulturskoletilbud, også i en særdeles krevende periode. Når vi en gang kommer gjennom denne utfordrende perioden vil det bli svært spennende å dykke ned i, og lære av, de tiltakene som er utviklet og erfaringene som er gjort.

 

Som samfunnet ellers tar også Norsk kulturskoleråd ansvar og bidrar i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset. Kulturskolerådets hovedkontor i Trondheim er stengt, og alle våre medarbeidere arbeider hjemme. Vi leverer fortsatt tjenester og service overfor våre medlemskommuner, avtalepartnere og andre samarbeidspartnere og andre kontakter, så lenge dette faller innenfor mulighetsrommet som ligger i bruken av hjemmekontor og bruken av digitale møteløsninger og kommunikasjonsformer.

 

Kulturskole og foresattbetaling

 

Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for landets kommuner. Det innebærer at vi som organisasjon så langt det er mulig skal gi råd og innspill til hvordan kommunene kommer gjennom koronakrisa, også med et kulturskoleperspektiv. Vi har et nært samarbeid med KS, og vil i denne sammenhengen vise til den informasjonen KS legger ut på sine informasjonsflater.

 

Det har, i kjølvannet av regjeringens beslutning og vedtak om kompensasjon i forhold til foresatt-betaling for barnehageplass og for SFO-plasser – som krisedempende tiltak hindrer folk å benytte, blitt stilt spørsmål også i forbindelse med kulturskole og foreldrebetaling.

 

I denne sammenhengen er det tydeliggjort at permittering av kommunalt ansatte er et virkemiddel som aldri har vært brukt tidligere, og som bør unngås også nå. Kulturskolene har ikke vært problematisert i forhold til denne beslutningen, men Norsk kulturskoleråd ser det som helt naturlig at en tilsvarende ordning også skal gjelde for kulturskolen.

 

Norsk kulturskoleråd er i dialog med KS, og KS vil nå ta opp utfordringen rundt kulturskole i sin dialog med regjeringen – på samme måte som organisasjonen har gjort i forhold til SFO og barnehage. Spesielt er det viktig å avklare hva som gjelder når kulturskoleundervisninga faller helt bort, og ikke gjennomføres som fjernundervisning.

 

Det er også viktig å understreke at kulturskolene er kommunale virksomheter og tjenesteleverandører, som også i denne krisesituasjonen må forholde seg til de beslutninger og bestemmelser som gjøres i de enkelte kommunene.

 

Deler på nettsted og Facebook

 

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsavdeling er selvsagt på post for kulturskolene også under koronakrisa. Vår viktigste kanal for deling av gode eksempler og promotering av hjelp, løsninger o.l. som vi tror gagner kulturskolen, er facebooksida vår, Norsk kulturskoleråd. Her deler vi fortløpende mange ulike tips om hvordan en kan tilrettelegge for digital fjernundervisning samt forslag til alternativ undervisning under koronakrisa. Også her på kulturskolerådets nettsted vil det være nyttig, «koronakrise-relatert» informasjon å finne.  

 

I tillegg kan vår blogg med fokus på digitale tjenester – digitalavdelingen.blogspot.com – være verdt besøk, for å få inspirasjon og se muligheter.

 

Det som nå er svært interessant, er å observere den omfattende delingskulturen som utvikler seg i sosiale media. Det er kulturskolene, ved sine kulturskoleledere og -lærere, som best kjenner hvor skoen trykker. Nå foregår det et gigantisk delingseksperiment i hele landet. Facebooksider som Kulturskolelærere og Korona-dugnad for digitale lærere er meget gode eksempler på den innovasjonsboosten som er under utvikling.

 

Kulturskolen utgjør en forskjell også i ei krise

 

Norsk kulturskoleråd følger grundig med på myndighetenes arbeid i denne situasjonen. I tillegg har vi kontakt med både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene som er relatert til kulturskole. Derfor er vi nøye med å henvise til disse når det gjelder personalmessige spørsmål som kan knyttes til fagforeningers og/eller arbeidsgivers rolle. Vi kan i så måte ikke få understreket nok kommunenes rolle som arbeidsgiver.

 

I denne situasjonen er det viktig å vise at kulturskole er mer enn bare sukker på grøten. Det arbeidet som gjøres både kan og vil utgjøre en viktig forskjell for mange barn og unge der. I en isolert og utfordrende hverdag også for de yngre iblant oss, kan det å møte kulturskolen og kulturskolelæreren – også via skjerm og på digitalt vis – være noe som gjør det lettere å komme gjennom denne hverdagen.»

 

Les også: Kulturskolerådet oppfordrer til deling av tips om digital undervisning

Les flere nyheter!