«2017 – et år med utviklingsfokus»

2017 Direktøren oppsummerer 21.12.png
STOR AKTIVITET - MYE UTVIKLING: Direktør Morten Christiansen oppsummerer 2017 sett fra Norsk kulturskoleråds ståsted.
20.12.2017 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

«2017 – et år med utviklingsfokus»

TRONDHEIM: For Norsk kulturskoleråd har 2017 vært et år sterkt preget av fokus på utvikling. Det skriver Morten Christiansen (bildet t.h.), direktør i Norsk kulturskoleråd, innledningsvis i denne årsoppsummeringa sett fra Norsk kulturskoleråds ståsted.

 

Her er fortsettelsen av direktørens innlegg:

 

«Året som nå raskt går mot slutten har vært preget av viktige og kunnskapsbyggende møter. Fra spennende veiledningsarbeid rundt i hele landet med dyktige medarbeidere, til overrekkelsen av rammeplanen på samisk i Tana har året vært preget av viktige og kunnskapsbyggende møter.

 

I denne sammenheng må jeg trekke fram Norsk kulturskoleråds landsstyremøte – det første i historien – i juni. Det ble en ny milepæl i kulturskolerådets historie, og et vellykket utviklingssteg for Norsk kulturskoleråd som en politisk og demokratisk organisasjon. Her ble fattet viktige vedtak for veien videre, med en tydeliggjøring av anbefalingene til Røeutvalget og virksomhetsplanen med overordnede fokusområder som kanskje de mest sentrale.

 

Norsk kulturskoleråd er i ferd med å styrke sin rolle som én samlet, helhetlig organisasjon. Jeg er derfor svært glad for å kunne trekke frem de tre overordnede utviklingsområdene som landsstyret ble enig om gjennom landsstyremøtet 2017:

 

  • Fortsatt arbeid med å etablere et permanent utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og kulturskoler, basert på veiledningsmetodikk.
  • Arbeid med kulturskolenes rolle knyttet til inkludering og flyktninger.
  • Arbeid med rammeplanforståelse bl.a. som grunnlag for utvikling av lokale læreplaner.

 

Når året nå snart er omme vil jeg takke alle vi har møtt i løpet av året, som samarbeidspartnere, som forskningsressurser, som eiere og medlemmer, som representanter for myndighetene og, ikke minst, som venner. Takk for gode møter, takk for konstruktive innspill, takk for viktig samarbeid til beste for kulturskolene i Norge.

 

En annen vellykket satsing for Norsk kulturskoleråd er Kulturskoledagene. Gode program og godt tilrettelagte arrangement gjorde Kulturskoledagene 2017-2018 til en suksess i 2017, en suksess vi håper fortsetter når de to siste Kulturskoledagene-arrangementene denne sesongen avvikles i januar 2018.

 

I 2017 ble 20-årsjubileet for «kulturskoleloven» - §13.6 i opplæringsloven – markert. Det toppet seg med et vellykket arrangement på Løvebakken foran Stortinget. Jeg tror og håper at den innsatsen og «stå på»-viljen som ble lagt for dagen her kan stå som eksempel på utviklingskraft og tro på fremtiden for kulturskolene. I denne sammenheng må det nevnes at det i 2017 ble vedtatt at det skal lages en egen stortingsmelding for kulturskolen. Dette er et resultat av et langsiktig og profesjonelt arbeid samt en tydeliggjøring av at kulturskolesaken har gode venner i Stortinget.

 

Norsk kulturskoleråd har oppnådd stor anerkjennelse i viktige miljø. Dette handler om å være i tiden, være utviklingsorientert. Når vi gjennom arbeidet som gjøres innenfor forskningsfeltet begynner å bli sett både nasjonalt og internasjonalt, er dette uhyre viktig. Norsk kulturskoleråd er en kunnskapsorganisasjon, og må basere virksomheten på et kunnskapsbasert utviklingsarbeid.

 

Vi har gjennomført et svært aktivt år som blant annet har kulminert med en økning på tre millioner kroner på statsbudsjettet og en ny fireårig Drømmestipendet-avtale med Norsk Tipping. Med tanke på hva som er Norsk kulturskoleråds mål og hensikt, har dette vært et positivt år.

 

Det fins skjær i sjøen. Fremdeles får kulturskolerådet bekymringsmeldinger om kutt i kulturskoletilbudet i enkelte kommuner. Vi slutter ikke å bekymre oss over dette, og skal fortsette å arbeide iherdig for at kulturskolen får sin rettmessige og riktige plass som eget lovpålagt skoleslag og sentral del av den kulturelle grunnmuren i Norge.»

Les flere nyheter!