Kor Arti'-konferanse i mål på Røros

2017 KorArti 6.12.jpg
ARTI'-KONFERANSE: Deltakere og bidragsytere på Kor Arti'-konferansen 2017.
06.12.2017 Egil Hofsli (tekst) Birgitte Rosenberg (foto)
Del på:

Kor Arti'-konferanse i mål på Røros

RØROS: Tidenes første Kor Arti'-konferanse ble arrangert på Røros 5. og 6. desember. Med mange kjente programposter fra de tradisjonsrike og populære Kor Arti'-kursene, men konferansen rommet også annet spennende innhold.

 

På konferansen hadde de durkdrevne, «faste» Kor Arti’-kursholderne denne gang med seg flere nye medspillere. Blant disse Elisabeth Aarekol (bildet t.h.), pedagogisk veileder i Karmøy kommune, som ble tildelt Kor Arti' digital-prisen for sin bruk av Kor Arti' digital som læringsressurs i kommunens skoler.

 

Aarekol delte av sin mangeårige erfaring i bruk av digitale verktøy i skolen. Aarekol har arbeidet som allmennlærer i grunnskolen i 18 år, og har alltid vært opptatt av - og har jobbe mye med -  kunst og kultur i skolen. I dag har hun som pedagogisk veileder - på femte året - også et spesielt ansvar for Kulturskrinet (DKS). I Karmøy fordeles oppgavene i forbindelse med DKS mellom skoleavdeling og kulturavdeling. Læring med iPad er sentralt i karmøyskolen, og mellom fire og fem tusen karmøyelever har i dag Kor Arti-appen installert på sine Ipader.

 

Kor Arti' - i ny form

 

For de mange kulturskole- og grunnskolelærerne med stor sans for samsangtilbudet Kor Arti’, var det en god nyhet at Kor Arti’ i år ble arrangert i konferansedrakt.

 

Konferansen henvendte seg i utgangspunktet til lærere og ansatte i grunnskole, kulturskole, barnehage, videregående skole og høyere utdanning. Men arrangøren vet at mange også i andre yrkesgrupper ser dette som en god anledning til å hente nye ideer til eget personal - for å styrke jobbtrivselen og skape et enda bedre arbeidsmiljø.

 

Mye velkjent – og noe nytt

 

De landsdekkende Kor Arti'-kursene samlet årlig mange hundre kultur- og grunnskoleansatte. I år endra Kor Arti’ form, men årets konferanse inneholdt mange velkjente Kor Arti’-element. Her er hva arrangøren fristet med:

 

  • Kor Arti’ med alle for alle – i tradisjonell Kor Arti’-stil!
  • Jakten på virkeligheten – gode ambassadører som deler av sine erfaringer.                

- Kor Arti’ som digitalt læringsverktøy for alle elever                                                      

- Kor Arti’ i tett samspill med kulturskolen som ressurs i lokalmiljøet

 

  • Kreative verksteder for kompetanseheving                                                                   

- Sang og inkludering – sang og samtale om det å bruke sangen aktivt for inkludering der språkutvikling, identitetsskaping og et varmt fellesskap har fokus.                 

- Folkemusikk og samspill i Kor Arti’ – råtøffe arrangement med utgangspunkt i sanger som ligger på Kor Arti’s digitale plattform. Tar du kanskje med instrumentet ditt kanskje?

- Kor, mic og lydteknikk – hvordan bruke «teknikken» for å styrke uttrykket og gi det hele et skikkelig løft!

 

  • Musikalske forspill, mellomspill og etterspill – Tradisjonen tro!

Konferansen ble ledet av Ingrid Almås, Bård Hestnes, Morten Huuse, Ragnhild Skille og Tor Egil Skaar.

 

Fra 1997 og fram til i fjor ble det årlig utarbeidet nytt undervisningsmateriell (cd og hefte) i Kor Arti’-serien med tilhørende kurs. Til årets konferanse forelå det ikke noe nytt undervisningsmateriell, men på konferansen var det mulig å handle eksisterende materiell til rabattert pris.

 

Her kan du bestille tidligere undervisningsmateriell fra hele Kor Arti’-serien

 

Sjekk også ut Kor Arti' digital og korarti.no

Les flere nyheter!