Kulturskoler kan søke støtte til ikke-skoleinterne kurs

12.12.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskoler kan søke støtte til ikke-skoleinterne kurs

OSLO: Kulturskoler kan søke om KOMP-støtte til kortere kurs, opplæringsprosjekt og andre kompetansehevende tiltak innen musikk. Vel og merke så lenge tiltaket også er åpent for andre enn kulturskolens egne elever. Søknadsfristen er 15. desember 2017.

 

KOMP er en støtteordning i regi av Norsk musikkråd, for kortere kurs, opplæringsprosjekt og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hip hop m.m.

 

KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører, eventuelt også til å dekke særskilte kostnader til leie av seminarlokaler. Hovedmålgruppa er amatører, men det utelukkes ikke at profesjonelle utøvere kan benyttes som for eksempel instruktører.

 

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke. Kulturskoler og andre offentlige aktører kan også søke. Det forutsettes at tiltaket ikke er skoleinternt, det vil si at det ikke kan være forbeholdt kulturskolens egne elever. Det kreves en reell egenandel på 50 prosent fra kommunale tiltak og andre offentlige søkere.

 

Nytt av året er at søkere må opprette en bruker. Mer om dette, ytterligere opplysninger og søknadsskjema finner du her.

Les flere nyheter!