Drømmestipendpotten økes med 500 000 kr i 2018

2017 DS-avtale 7.12.png
AVTALE SIGNERT: Norsk kulturskoleråd ved direktør Morten Christiansen og Norsk Tipping ved administrerende direktør Åsne Havnelid er enige om fire nye år med Drømmestipendet-samarbeid.
07.12.2017 Egil Hofsli (tekst og kollasj)
Del på:

Drømmestipendpotten økes med 500 000 kr i 2018

HAMAR: Drømmestipendet-potten økes med en halv million kroner neste år. Det betyr at hvert stipend øker fra 10 000 kr til 15 000 kr i jubileumsåret 2018. Og heretter kan kommunene hvert år nominere så mange unge kulturutøvere de vil til Drømmestipendet.

 

Det er de største endringene når Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd nå er enige om å fortsette samarbeidet om Drømmestipendet i fire nye år.

 

Den nye avtalen innebærer en styrket satsing fra begge parter, og avtalen forteller om en intensjon om å gjøre hele stipendordningen enda mer attraktiv og viktig både for ungdommene som nomineres og for de som nominerer dem: Landets kommuner.

 

I 2018 utdeles Drømmestipendet for 15. gang, og i jubileumsåret er altså dette de to største nyheter knyttet til stipendordningen:

 

  • Stipendbeløpet økes fra 10 000 til 15 000 kr. Dermed er det 1,5 mill. kr i potten som de hundre stipendmottakerne skal dele.
  • Kommunene kan nominere så mange utøvere de ønsker, fordelt på kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Tidligere var antallet nominasjoner begrenset til sju per kommune – og maksimalt én nominasjon per kategori fra hver kommune.

I tillegg vil Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd gjennom Drømmetreffet og Drømmetanken by drømmestipendnominerte og -mottakere på enda flere overraskende, spennende og nyttige opplevelser i jubileumsåret.

 

Drømmestipendet har blitt utdelt hvert år siden 2004. 14 millioner kroner samt mye verdifull oppmerksomhet og fortjent heder er fordelt på 1 400 unge kulturutøvere. Nå skal 100 nye drømmestipend tildeles i 2018.

 

– Norsk Tipping er svært glad for at samarbeidet med Norsk kulturskoleråd er forlenget. Avtalen innebærer en styrking av satsingen på Drømmestipendet. Rammen og langsiktigheten i samarbeidet sikrer at unge kulturtalent får fortjent honnør og positiv oppmerksomhet i årene fremover. I tillegg håper vi satsingen vil bidra til en ytterligere styrking av lokalt kulturliv rundt om i Norge, sier sponsoransvarlig Pål Enger i Norsk Tipping.

 

– Vi går inn i jubileumsåret 2018 med en fantastisk spennende og veldig god Drømmestipendet-avtale, en avtale som også gir oss mulighet til å utvikle «tilleggsproduktet» Drømmetreffet videre. Attpåtil får vi anledning til å bruke konseptet Drømmetanken i relasjon til Drømmestipendet. Det åpnes også for å utvikle nye konsept knyttet til Drømmestipendet, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

– Det å kunne forene to visjoner, «Vi gir drømmen en sjanse» og «Kulturskole for alle», er en strålende mulighet til å gi både kulturskoleelever og andre ungdommer med talent og drømmer en unik mulighet til å bli sett og få styrket motivasjon, sier Christiansen.

 

Fakta om Drømmestipendet

  • Utdeles av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping
  • Det deles årlig ut 100 stipend à 15 000 kroner til enkeltpersoner eller grupper
  • Nedre aldersgrense er 13 år, øvre aldersgrense er 20 år
  • Mottakerne skal ikke være etablerte kunstnere
  • Kommunene kan nominere så mange kulturutøvere de ønsker, innen kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet
  • Drømmestipendet utdeles i 2018 for 15. gang
  • Mer om Drømmestipendet på drommestipendet.no

Les flere nyheter!