Rammeplan for kulturskolen oversatt til samisk

2017 RP samisk 5.12.jpg
RAMMEPLAN PÅ SAMISK: Rektor Dag Broch (f.v.) ved Tana kulturskole, tanaordfører Frank Martin Ingilæ og styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd.
05.12.2017 Egil Hofsli (tekst og kollasj) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

Rammeplan for kulturskolen oversatt til samisk

TANA/DEANU: Rammeplanen for kulturskolen foreligger nå på samisk. Det er rammeplanens utgiver, Norsk kulturskoleråd, som har bekostet oversettelsen.

 

Rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», som ble ferdigstilt i 2016, fins dermed på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

 

Den samiske versjonen ble lansert ved en symbolsk overrekkelsesmarkering i Tana i dag. Der ble tanaordfører Frank Martin Ingilæ og Dag Broch, rektor ved Tana kulturskole, overrakt hvert sitt eksemplar av planen, av styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd.

 

Tana er en av elleve kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk. Her er norsk og samisk likestilte språk, slik at kommunale og statlige organ i kommunene er forpliktet til å legge til rette for bruk av samisk språk. De elleve kommunene i det samiske språkforvaltningsområdet er Nesseby, Tana, Karasjok, Porsanger, Kautokeino, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Snåsa og Røyrvik.

 

Glad for å kunne prioritere samisk oversettelse

 

Dette er første gang Norsk kulturskoleråd utgir et plandokument på samisk. Direktør Morten Christiansen er glad for at kulturskolerådet har klart å prioritere en slik utgivelse.

 

– Norsk kulturskoleråd har som mål at alle landets kommuner vedtar å ta i bruk rammeplanen for kulturskolen. Denne planen skal være et styringsdokument for kommunen samt et bruksverktøy for kulturskoler og kulturskolelærere. I tillegg har kulturskolerådet «Kulturskole for alle» som visjon. Dermed er det helt naturlig og på høy tid at kulturskolens rammeplan oversettes til samisk, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Oversatt av Berit Margrethe Oskal

 

Rammeplanen er oversatt til samisk (nordsamisk) av Berit Margrethe Oskal fra Kautokeino, som har lang erfaring som oversetter og tolker. Oversettelsen er korrekturlest av Lisa Baal. Også hun fra Kautokeino, og har pedagogisk bakgrunn.

 

Rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», er både utgitt av og laget i regi av Norsk kulturskoleråd. Intensjonen er at planen skal bidra til fortsatt utvikling av de kommunale kulturskolene samt til å befeste kulturskolens stilling i alle kommuner.

 

Samtlige versjoner av rammeplan for kulturskolen er tilgjengelige for lesing og nedlasting på nettstedet kulturskoleradet.no – i rammeplanseksjonen.

Les flere nyheter!