Svensk forskning på kulturskolen - nyttig for Norge

teater-02.JPG
KULTURSKOLEFORSKNING: – Vi i Norge kan lære av svenskenes forskning på faget drama/teater og dets lærere i kulturskolen, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.
27.08.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Svensk forskning på kulturskolen - nyttig for Norge

STOCKHOLM: Stockholms universitet (SU) er som en av seks institusjoner for høyere utdanning tildelt oppgaven med å gjennomføre Kulturskoleklivet, som er den svenske regjeringas satsing på å styrke kulturskolen. SUs institutt for humaniora og samfunnsvitenskaplig didaktikk har gjort en kartlegging av faget drama/teater og dets lærere i kulturskolen. Norsk kulturskoleråds FoU-leder finner resultatene interressante og mener at det er all grunn til å satse ekstra på kulturskolens «ikke musikk»-fag også i Norge.

 

Undersøkelsen ble gjennomført i to deler: En spørre-/enkétundersøkelse og en intervjuundersøkelse. Resultatet presenteres nå i to rapporter som gjenspeiler bakgrunnen til drama- og teaterfaget og kartlegger forekomsten av denne i kulturskolen samt at den sier noe om drama- og teaterpedagogenes arbeidsforhold, utfordringer og arbeidsmetoder.

 

Rapportene og informasjon om disse finner du på Stockholms universitets nettsted her

 

Konklusjoner fra spørre/enkétundersøkelsen er at det er behov for etterutdanning for lærerne, det er behov for kollegial utvikling av faget drama/teater og en styrking av fagets forutsetninger i kulturskolen.

 

Konklusjoner fra intervjudelen er blant annet at drama- og teaterpedagoger ved kulturskolen har stor frihet til å legge opp sitt arbeid, men at arbeidsmengden øker når elevgrupper blir store og en har deltakere med ulike behov.

 

Trolig likedan i Norge

 

– Det er grunn til å anta at det er liknende situasjon i Norge, og at det er god grunn til å satse spesielt på «ikke musikk»-fagene, sier Anders Rønningen (bildet), FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Han synes dette er et godt eksempel på forskning som er viktig for å forstå hvordan kulturskolene skal kunne utvikles enda videre.

 

– Vi ser at utdanning blir viktig, og slik er det interessant at det i Sverige er satt i gang flere studier rettet mot kulturskolelærere som følge av Kulturskoleklivet, sier Anders Rønningen.

 

Se informasjon om «Bli pedagog i kulturskolan» på studera.nu

Les flere nyheter!