Praksiskonferanse som oppspill til forskningskonferanse - program klart

2019 Praksiskonferanse 20.8.jpg
PRAKSISKONFERANSE I FORKANT: 2. oktober, dagen før forskningskonferansen Cutting Edge, arrangeres en praksiskonferanse med høy kulturskolefaktor samme sted, i Tromsø. (Foto: Eselmel)
21.08.2019 Egil Hofsli (tekst) Yngve Olsen Sæbbe (foto)
Del på:

Praksiskonferanse som oppspill til forskningskonferanse - program klart

TROMSØ: Onsdag 2, oktober, dagen før forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2019, inviterer Norsk kulturskoleråd til praksisutviklende konferanse i Tromsø. Programmet er klart, og påmelding er mulig til både forskningskonferanse og praksiskonferansen.

 

Norsk kulturskoleråd er arrangør av praksiskonferansen, sammen med Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og UiT – Norges arktiske universitet, som også er arrangører av Cutting Edge Kulturskole.

 

– Kulturskolerådet har i lengre tid ønsket et økt fokus på og stimulans for forskning for økt kunnskap og utvikling i kulturskolen. Etableringen av Norsk (nå Nordisk, red.anm.) nettverk for kulturskolerelatert forskning i UH-sektor og forskningskonferansene Cutting Edge Kulturskole, har vært veldig nyttig for kulturskolefeltet, og det er nå et økt fokus på kulturskolen i UH-sektor i Norge og Norden, sier Anders Rønningen (bildet), FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

– Dette er gledelig, men forskning i seg selv flytter ikke nødvendigvis kulturskolens praksis en eneste millimeter. Derfor er det med glede vi nå kan invitere til en konferanse der tanken er at forskningsmiljøene og praksisfeltet kan møtes. Vi håper dette bidrar til at forskning og utvikling kan ses i en større sammenheng. Praksiskonferansen er derfor også lagt opp slik at vi får tid og mulighet – som praksisfelt – til å dvele ved og tenke gjennom hva det som presenteres har å bety for praksisen i kulturskolen, sier Anders Rønningen.

 

Påmeldingsfrist for begge konferansene: 15. september 2019.

 

Samme arena som forskningskonferansen

 

Praksiskonferansen avholdes på samme sted som forskningskonferansen, i lokalene til Musikkonservatoriet ved UiT – Norges arktiske universitet. På konferansen blir det tema og bidragsytere som

 

  • "Om forskning på kulturskole" ved Ph.d-kandidat og forsker Adriana Di Lorenzo Tillborg
  • "Kulturskolen som inkluderende kraft i samfunnet" ved Elin Danielsen, avdelingsleder for teater ved Kulturskolen i Tromsø
  • "Teknologi og tilpasset opplæring" ved SKUG-senteret, representert ved Einar Berg-Olsen, Elin Skogdal og Dr. Tim Anderson
  • "Samarbeid kulturskole og grunnskole"  tre ulike samarbeidsprosjekt presenteres  ved stipendiat Mali Hauen, universitetslektor Bjørn Terje Bandlien og stipendiat Gry O. Ulrichsen
  • "Splintering the mind" ved førsteamanuensis Øyvind Jørgensen
  • Presentasjon av boka "På tvers med performancekunst" ved forfatter, pedagog og kunstner (m.m.) Aase-Hilde Brekke
  • "Om kjønn og kulturskole" ved professor Hilde Blix 

Forskningskonferanse 3. og 4. oktober

 

Forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2019 arrangeres de to påfølgende dagene, torsdag 3. og fredag 4. oktober.

 

Tema for denne utgaven av forskningskonferansen er "Kritiske perspektiver på og i kulturskole". 

På Cutting Edge Kulturskole presenteres og drøftes forskning fra det kulturskolerelaterte feltet. Konferansen er retta spesielt mot forskere og utdannere på kulturskolefeltet, men er også åpen for interesserte fra praksisfeltet i kulturskolen.

 

Mer informasjon om Cutting Edge Kulturskole finner du på konferansen eget nettsted 

 

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning har til intensjon å styrke samarbeidet om forskning mellom ulike fag-, yrkes- og utdanningsfelter og forskningsmiljøer som på forskjellige vis tangerer kulturskole.

Les flere nyheter!