Inviterer til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen

2019 Innspillsmøte2 29.8.png
INNSPILLSMØTE: Det blir innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen i Oslo 25. september.
27.08.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Inviterer til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen

OSLO: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september. Påmeldingsfrist er 4. september.

 

Innspillsmøtet finner sted 25. september kl. 11.00-15.00, i Kulturtankens lokaler i Nydalen i Oslo.

Inviterte er organisasjoner, institusjoner og andre som ønsker å gi innspill til framtidas barne- og ungdomskulturpolitikk. Det er plass til 90 deltakere, så departementene ber om at det bare meldes på én person per organisasjon. Dersom det blir for mange påmeldte vil som hovedregel plassene gå til dem som melder seg på først. Men departementene ønsker en styrt fordeling, slik at en sikrer en bredde i deltakerne.

 

Norsk kulturskoleråd er påmeldt, og stiller med sin direktør, Morten Christiansen.

 

Påmelding sendes bukm@kud.dep.no innen onsdag 4. september. E-posten merkes «Påmelding innspillsmøte». Departementene mottar gjerne skriftlige innspill fra organisasjoner som er forhindra fra å stille på møtet.

 

Skriftlige innspill innen 1. oktober

 

Har du innspill kan disse sendes til bukm@kud.dep.no, innen 1. oktober 2019. Innspill merkes med «Innspill barne- og ungdomskulturmelding». Innspillene vil bli sendt til både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 

Departementene ber om at innspillene er korte og poengterte (maks tre sider), gjerne med en beskrivelse av utfordringer, arbeidsdeling- og samarbeid på feltet og forslag til konkrete tiltak.

Alle innlegg er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli journalført i begge departementene. Innleggene vil bli lagt ut på regjeringen.no.

 

I arbeidet med Kulturmeldingen mottok Kulturdepartementet en stor mengde skriftlige innspill. Mange av disse handler også om barne- og ungdomskultur. Disse vil bli tatt med som innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

 

Kunnskapsgrunnlag

 

På oppdrag fra Kulturdepartementet skal Telemarksforskning foreta en kunnskapsgjennomgang og analyse av barne- og ungdomskultur som del av hverdagslivet til barn og unge. De skal også foreta en kartlegging og analyse av barne- og ungdomskultur som et politikkområde på lokalt og regionalt nivå, med en gjennomgang av sentrale virkemidler og tiltak. Oppdraget skal videre bidra til å belyse samarbeidet og samspillet mellom ulike aktører lokalt og regionalt i arbeidet for å legge til rette for barn- og unges kunst- og kulturaktiviteter.

 

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Telemarksforsking sammen med NTNUs Institutt for pedagogikk framskaffe et kunnskapsgrunnlag om norske kulturskoler.

Les flere nyheter!