Ung megafon: Ungdom med klare meldinger til kulturministeren

14.08.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ung megafon: Ungdom med klare meldinger til kulturministeren

ARENDAL: Ungdom med stort kulturengasjement og klare meninger brukte Ung megafon-arenaen til å fortelle både kulturministeren og publikum hva som er viktig for dem i framtida. Og som oppspill til debatten viste ungdom på samme scene fram sin mangfoldige kultur i en variert forestilling.

 

Som del av Arendalsuka Ung og under vignetten Ung megafon ble det onsdag 14. august arrangert både forestilling og kulturpolitisk debatt på Arendal torg. Dit kom kulturminister Trine Skei Grande både for å lytte til og debattere med de unge. Begge Ung megafon-arrangementene kunne oppleves live både i Arendal og via strømming på internett.

 

Du kan se hele debatten på Norsk kulturskoleråds facebookside her

Opptak er også å finne på vimeo.com - på Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal

 

Ungdommene brakte blant annet fram viktigheten av at

  • barn og unge får gode kultur- og kulturskoletilbud
  • barn og unge blir lytta til av voksne og får være med å bestemme hvordan tilbudene skal være
  • kulturtilbud blir mer tilgjengelig og gjerne billigere for barn og unge
  • kulturskolen gjøres gratis, slik at den virkelig blir for alle

«Ung megafon – Kulturpolitisk debatt» var knytta til den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur - som også inneholder en bolk om en styrket kulturskole. De fire ungdomsdebattantene som deltok var Hanna Huseklepp fra Akershus, Linn Isabel Eielsen fra Rogaland, Magnus Nordbekk fra Hedmark og Dina Haukebø Ovid fra Nordland.

 

Kulturministeren lytta, svarte og kommenterte

 

Kulturminister Trine Skei Grande stilte sammen med dem – for å lytte til, svare på og kommentere hva de unge debattantene brakte opp av ideer, meninger, krav, ønsker … Hun lovte å ta med seg alle gode innspill inn i arbeidet med stortingsmeldinga, og hun understreket at kultur er viktig for at vi skal kunne bygge et godt samfunn, gode fellesskap, gode mennesker og et godt demokrati. Og hun poengterte hvor viktig det er å gi barn og unge dannelse, fordi det myndiggjør mennesker.oldt 

 

Skei Grande framholdt også viktigheten av kvalitet i all opplæring innen kultur, og fokuserte betydningen av at alle skal få gode opplæringstilbud, uansett hvor de bor i landet vårt. 

 

Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og KS, ledet debatten.

 

Ung megafon-forestilling først

 

Men før debattantene slapp til, hadde en rekke unge artister og kunstnere vist sine kulturuttrykk samt gitt noen meldinger om viktigheten av kultur- og kulturskoletilbud tilrettelagt for ungdom. På forestillinga «Ung megafon – Unge artister og kunstnere» stilte aktuelle, unge artister og kunstnere fra Sørlandet. Uttrykkene spente fra klassisk til rock, fra slampoesi til heftige danserytmer.

 

Du kan se hele forestillinga på Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal her

 

Ung megafon ble arrangert av Arendalsuka Ung, KS, Kulturtanken, Norsk kulturforum, Norsk kulturskoleråd, UKM, Ungdom og Fritid. Disse forente altså krefter for å gi barn og unge og deres meninger og kulturuttrykk plass på landets største politiske festival.

Les flere nyheter!