Utskiftinger i kulturskolerådets rådgiverstab

2019 Nye medarbeidere 15.8 (2).jpg
NYE RÅDGIVERE i KULTURSKOLERÅDET: Rønnaug Rummelhoff Bakke (f.v.), Jens Nyland og Knut Øverland.
13.08.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Utskiftinger i kulturskolerådets rådgiverstab

TRONDHEIM: 1. august skjedde det store endringer i Norsk kulturskoleråd-staben. Tre ansatte takket for seg, én skiftet oppgaver og tre nye rådgivere har kommet med på laget.

 

Rådgiverne Mona Grande Lund, Ann-Synnøve Bendixen og Hanne Gundersveen har sluttet i Norsk kulturskoleråd. Grande Lund, som arbeidet i kulturskolerådet i en årrekke, har redusert sin arbeidsvirksomhet noe, men fortsetter blant annet som lærer ved Trondheim kommunale kulturskole.

 

Ann-Synnøve Bendixen, som kom inn i kulturskolerådsrekkene i 2013, går til en stilling i kulturenheten i Alta kommune, som også var hennes arbeidsgiver før hun ble kulturskolerådsmedarbeider på heltid. Men hun selges ut til kulturskolerådet i en 30 prosent-stilling i en periode. Dette for at hun skal kunne fullføre påbegynte oppgaver i Norsk kulturskoleråds veilederkorps, et team som driver veiledning i kulturskoleutvikling for kommuner som kulturskoleeiere.

 

Hanne Gundersveen, som har bekledd et vikariat som rådgiver med ansvar for Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken, har gått tilbake til kulturskolearbeid i Oppegård kommune.

 

Nye oppgaver

 

Rådgiver Lisbeth Wathne Svinø har fått endrete oppgaver. Nå skal hun ikke lenger har ansvar for Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark, men gyve løs på oppgaver i den såkalte næringsgruppa, der hun skal gjøre en innsats i prosjektet kulturskolerådet har med Nordea. Wathne Svinø skal fortsatt være med i kulturskolerådets veilederkorps.

 

De tre nye er …

 

Så har tre av kulturskolerådets fylkes-/regionavdelinger fått hver sin nye rådgiver knyttet opp til seg.

 

Rønnaug Bakke (52) fra Stavanger er ansatt som rådgiver med ansvar for Norsk kulturskoleråd Rogaland. Bakke har bakgrunn som bl.a. kulturskolelærer i flere kommuner og studiekoordinator ved Universitet i Stavanger. Hun er utdannet musiker (sanger) og er fortsatt aktiv som utøvende sanger. Hun har utdannelse fra Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Bergen.

 

Knut Øverland (52) fra Larvik er ansatt som rådgiver med ansvar for Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark. Øverland har bakgrunn som bl.a. kulturskolelærer, -leder og -koordinator fra kulturskoler samt leder av produksjonsavdeling og produsent i Kongelige Norske Marines Musikkorps. Han har master i kunnskapsledelse fra Nord universitet og musikkutdanning fra Rogaland musikkonservatorium.

 

Jens Nyland (31) fra Oslo er ansatt som rådgiver med ansvar for Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken. Nyland har bakgrunn som fagkonsulent i stiftelsen Skapia og kulturskolelærer i flere kommuner. Han har master i rytmisk musikk fra Universitetet i Agder og har studert PPU samt administrasjon og ledelse ved Norges musikkhøgskole.

Les flere nyheter!