Tilbyr mesterklassecamp for unge filmskapere på Island

2019 Island 12.8.png
FILMKURS I REYKJAVIK: Nordisk Musik- og kulturskoleunion inviterer nordiske kulturskoleelever til mesterklassecamp i filmproduksjon på Island.
12.08.2019 Egil Hofsli
Del på:

Tilbyr mesterklassecamp for unge filmskapere på Island

REYKJAVIK: Norsk kulturskoleelever med filminteresse og noe filmkunnskap og -erfaring, kan få muligheten til å delta på en mesterklassecamp i filmproduksjon på Island i desember.

 

Det er Nordisk Musikk- og kulturskoleunion (NMKU) – der Norsk kulturskoleråd er medlem – som står som arrangør. NMKU har fått økonomisk støtte fra Nordisk Kulturfond til å arrangere denne mesterklassen som er for ungdom i alderen 15–20 år og finner sted 4.–8. desember 2019. 

 

De som får delta på mesterklassecampen får dekket både reise fra Oslo til Reykjavik tur-retur, opphold og kursavgift. Det eneste som eleven  eller kanskje elevens kulturskole vil bidra?  er reiseutgift tur-retur hjemsted-Oslo lufthavn Gardermoen.

 

Målgruppa er ungdom bosatt i Norden som har noe erfaring med å lage film. Arrangøren informerer om at profesjonelle, nordiske filmskapere skal stå for undervisninga på mesterklassecampen.

 

Av ønskete forkunnskaper nevnes interesse for film og filmproduksjon samt at søkerne har prøvd seg på å lage film.

 

Ungdom i Norge som kan tenke seg å delta på dette, skal henvende seg til Norsk kulturskoleråd via en e-post til FoU-leder Anders Rønningen – anders.ronningen@kulturskoleradet.no. Og henvendelsen må du gjøre innen 1. september.

 

Du skal skrive og legge ved et personlig brev på engelsk – maksimalt en A4-side – med en kort beskrivelse av din erfaring med film og din motivasjon for å delta på denne mesterklassecampen.

Les flere nyheter!