Disse 13 kommunene får veiledning i kulturskoleutvikling

2020 Veiledning 1.4 foto Clayton Cardinalli Unsplash.jpg
NY VEILEDNINGSRUNDE: Veilederkorpset i Norsk kulturskoleråd skal fra januar 2023 veilede 13 nye kulturskoleeiere og deres kulturskoler med å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kommunens kulturskole.
16.11.2022 Egil Hofsli (tekst) Clayton Cardinalli/Unsplash (foto)
Del på:

Disse 13 kommunene får veiledning i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: Tretten kommuner har nå fått tilbud om veiledning i kulturskoleutvikling i en ny runde med veiledning fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps i 2023–2024. 

 

Gjennomgangen av kommunenes søknader er unnagjort, og Åste Selnæs Domaas (bildet), leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, er svært glad for at Norsk kulturskoleråd denne gangen kan tilby veiledning til samtlige kommuner som søkte om deltakelse i kulturskolerådets veiledningsordning.

 

Den kommende veiledningsrunden strekker seg over tre semester. Denne gangen kunne alle kommuner som prioriterer lokalt kulturskoleutviklingsarbeid søke om deltakelse i veiledningsordningen. For første gang var det også mulig for kommuner som tidligere har mottatt veilednings å søke om mer veiledning.

 

– Dette fordi vi ser at dette er et kontinuerlig arbeid. Kommunene som har deltatt tidligere har bygd en kapasitet for utviklingsarbeid som kan bygges videre på gjennom videre veiledning knyttet til kulturskolens egne satsingsområder, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

 Det er flott at så mange kulturskoler ønsker å fokusere kulturskoleutvikling, og det i samarbeid med sin eier. At Norsk kulturskoleråd får være en katalysator i denne sammenhengen, er en stor tillitserklæring til oss, sier Åste Selnæs Domaas. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

Mer informasjon om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling

 

Disse tilbys veiledning i kulturskoleutvikling i perioden 20232024

 

  • Agder: Arendal
  • Innlandet: Lom og Skjåk (som samarbeider om en interkommunal kulturskole)
  • Møre og Romsdal: Molde, Vestnes
  • Rogaland: Sandnes
  • Trøndelag: Oppdal, Verdal
  • Vestland: Aurland, Vaksdal, Øygarden, Årdal
  • Viken: Aurskog-Høland

Veiledningen innledes med et kickoff-webinar 27. januar 2023. For å orientere rundt forventninger til deltakelsen i veiledningsordningen og datofeste det første veiledningsmøtet, vil kommunens kontaktperson bli kontaktet av en veileder fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps i løpet av uke 49 eller 50 i år. 

 

Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen. Veiledningsperioden denne gangen er 2023–2024.

 

Veiledningen tar utgangspunkt i Rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning»Dette er fjerde gang Kulturskolerådet tilbyr slik veiledning. Til nå har cirka 130 kommuner fått veiledning i å utvikle seg som kulturskoleeiere og -drivere.

 

Hjelp til å etablere gode strukturer og arbeidsmåter

 

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og kulturskolen etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden, med Rammeplan for kulturskolen som bakgrunn. Gjennom veiledningen skal kulturskoleeier og kulturskoleleder styrke eget utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Norsk kulturskoleråd etablerte ordningen med veiledning til kommunene som et tilbud i forbindelse med innføring av Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» (Norsk kulturskoleråd, 2016). Veiledningsordningen for kulturskolene bygger på erfaringer fra Utdanningsdirektoratets veilederkorpsordning.

 

På bakgrunn av erfaringer* etter tre porteføljer med veiledningen ser en at god forankring på flere nivå i kommunen, tydelig ledelse av utviklingsprosessene og aktiv medvirkning fra lærergruppen, er avgjørende for kulturskoleutvikling. Disse tre områdene har derfor hovedfokus i veiledningen, uavhengig av tematikken som den enkelte kommune og kulturskole ønsker veiledning i.

 

Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap

 

I Norsk kulturskoleråds veiledningsordning står styrking av det profesjonelle læringsfellesskapet (PLF) i deltakerkommunene sentralt. Et profesjonelt læringsfellesskap handler om et felles engasjement for å styrke elevens læring, livskvalitet og prestasjoner. Profesjonelle læringsfellesskap (PLF) kjennetegnes av deltakere som inngår i et undersøkende samarbeid, som hele tiden er orientert mot å styrke både egen og kollegenes praksis.

 

For veiledningsordningens del betyr dette at alle nivåene i kommunegruppa, ut fra sine roller og ansvar, bidrar til en kontinuerlig utvikling av kulturskolen med fokus på kvalitet i alle ledd. Kulturskolelærere, -ledere og -eiere samarbeider i et forpliktende fellesskap, setter felles mål, og tar ansvar for å styrke hverandres profesjonelle praksis.

*) Kunnskapsbasert evaluering av veilederordningen.pdf (kulturskoleradet.no)

 

> Mer informasjon om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling

Les flere nyheter!