Kulturskole-tv: Alene eller sammen

03.11.2022 Egil Hofsli (tekst og kollasj) NIFTI (foto)
Del på:

Kulturskole-tv: Alene eller sammen

OSLO: Det handler om kulturskolen som lokalt ressurssenter i sjuende og siste episode i høstens Kulturskole-tv-sesong. Episoden har tittelen "Kulturskole for de få" og er nå publisert her på kulturskoleradet.no og i flere sosiale medier.

 

I episoden "Kulturskole for de få" medvirker Ola Kveseth Berge (bildet), seniorforsker i Telemarksforsking.

 

Kveseth Berge, som anser Kulturskole for alle som den viktigste kulturpolitiske saken i Norge i dag, deler blant annet forskerfunn og -tanker om hva en i kulturskolen mener det innebærer for en kulturskole å være et (lokalt) ressurssenter. Noen steder fokuserer en det å være et kulturelt ressurssenter. Andre steder tenker en at kulturskolen som ressurssenter innebærer at kulturskolen skal være en sentral samfunnsaktør, som samarbeider med NAV, kirke, aktører innen det frivillige kulturlivet m.m. 

 

Programleder er Terje Lindberg. Programmet er produsert av NIFTI, på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd.

 

Her ser du Kulturskole-tv-episoden "Alene eller sammen":

 

Sju episoder –  ny episode annenhver uke 

 

Opptakene til høstens sesong med Kulturskole-tv ble gjort våren 2022. Gjennom denne sesongen setter Norsk kulturskoleråd søkelys på temaområder som er viktige for kulturskolefeltet, både nå og framover. I episodene medvirker blant annet rikspolitikere, eksperter på de ulike temaområdene samt representanter for kulturskolefeltet.

 

Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre, har vært primus motor for prosjektet og er som nevnt også programleder. Hege Hagedal og Jens Nyland, begge rådgivere i Norsk kulturskoleråd, har bidratt med produksjon og prosjektledelse.

 

Episodene går inn i hvert sitt temaområde, og gjennom samtaler med både beslutningstakere og fagpersoner har en forsøkt å løfte og belyse både mulighetsrom og utfordringer. I tillegg vil flere av episodene gi et innblikk i hvordan praksisfeltet forvalter og innretter seg på områdene.

 

Dette er høstens Kulturskole-tv

 

Forny deg eller dø

Om innovasjon i kulturskolen.

Publisert 18. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Utestengt og glemt

Om barrierer i kulturskolen.

Publisert 25. august.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Skole, men ikke skole

Om samarbeidet mellom kulturskole, grunnskolen og SFO.

Publisert 8. september.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Spagaten mellom bredde og topp

Om fordypning i kulturskolen.

Publisert 22. september.

Kan ses her: VimeoYouTubeFacebook

Signalbygg eller gymsal

Om kulturskolebyggutfordringer.

Publisert 6. oktober.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Kulturskole for de få

Om inkludering i kulturskolen.

Publisert 20. oktober.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

Alene eller sammen

Om kulturskolen som ressurssenter.

Publisert 3. november.

Kan ses her: Vimeo, YouTube, Facebook

 

Første episode i høstens sesong med Kulturskole-tv hadde premiere under Arendalsuka 2022. De øvrige episodene er publisert i forbindelse med utgivelser av nyhetsbrevet Kulturtrøkk

 

Som du ser i tabellen er høstens episoder å finne flere steder på nett. I tillegg til å se den nyeste episoden direkte i denne nyhetssaken, så finner du den blant annet på Norsk kulturskoleråds kanal på Vimeo, der du finner samtlige Kulturskole-tv-episoder samt alt annet Kulturskolerådet har produsert av film.

Les flere nyheter!