Kulturskolerådet og Korpsforbundet fornyer samarbeidsavtale

17.11.2022 Egil Hofsli (tekst) Simen Mikkelsen/NMF (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolerådet og Korpsforbundet fornyer samarbeidsavtale

BERGEN: Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund (NMF) har fornyet sin samarbeidsavtale og i dag ble den signert av begge parter. Intensjonen er stadig å styrke og utvikle samarbeidet – til beste for utvikling av lokalt og regionalt kulturliv gjennom samarbeid mellom kulturskoler og korps.

 

Avtalen skal sikre gode samarbeidsrelasjoner mellom partene, i tråd med begges visjoner og formål. Den reviderte avtalen gjelder ut 2026.

 

– Den lærings- og inkluderingsarenaen som korps og kultur er, den legger vi nå et fundament for. Vi har alle sammen en jobb med å inkludere flere, og bidra til at flere unge kan oppleve den positive innvirkningen musikalitet kan bidra med i oppveksten, sier Kjersti Tubaas, generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund.

 

– Vi er to store organisasjoner med ulike innfallsvinkler, som gjør at vi spiller hverandre gode i et samarbeid. Samtalene vi har hatt i dag har gitt meg nye perspektiver, og skaper gode spørsmål som jeg gleder meg til å drøfte og diskutere videre i samarbeidet, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Tubaas og Christiansen var de to som signerte den nye  samarbeidsavtalen.

 

Bildet: På "signeringsmøtet" deltok i tillegg til Christiansen og Tubaas, også Birgitte Grong, nasjonal musikkonsulent i NMF (nr. to f.v.) og Åste Selnæs Domaas (nr. tre f.v.), leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Kulturskolerådet og NMF har i en årrekke hatt et formelt samarbeid som begge parter har opplevd som fruktbart. Sist partene signerte en avtale var i 2018, og den skulle gjelde ut 2022. Nå fant begge parter det naturlig å forlenge samarbeidet samt gi det noe nytt innhold.

 

> Her finner du avtaledokumentet

 

Sentrale mål

 

Sentrale mål i den nye samarbeidsavtalen – og som har bakgrunn i blant annet Rammeplan for kulturskolen, NMFs Strategi 20222026 og Meld. St. 18 (20202021)  barne- og ungdomskulturmeldinga), er å

 

 • styrke kulturskole og korps som samfunnsaktører i lokalsamfunnet
 • arbeide for at rammevilkårene for både kulturskole og korps er i samsvar med de behov for instrumentalopplæring og dirigenttjenester som det frivillige musikklivet har
 • samarbeide med høyere utdanning om relevans i innhold i musikkpedagogiske grunnutdanninger samt etter- og videreutdanning
 • bidra til kompetanseheving knyttet til samarbeidet mellom korps og kulturskole

Sentrale samarbeidsområder

 

I avtalen trekkes det fram fem sentrale samarbeidsområder:

 

 • Interessepolitisk og strategisk arbeid
 • Faglig samarbeid
 • Forskning og utvikling
 • Opplæring og utdanning
 • Praksisfelt

I perioden 20232024 blir det fokus på helhetlig læring, på områdene*

 

 • Mangfold, inkludering og innenforskap, for eksempel FeriePULSE
 • Fordypningsstrategi, inklusive Ungdommens Musikkmesterskap
 • Samarbeid mellom korps og kulturskole
 • Barn og unges medvirkning
 • Dirigentutvikling

*) Disse områdene vil revideres årlig fram til avtalens slutt.

 

Norsk kulturskoleråd har som intensjon å være den ledende utviklingsorganisasjonen for kulturskolen i Norge. For å være dette ser Kulturskolerådet det som svært viktig å ha et tett samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø av nasjonal og internasjonal størrelse. Dette miljøet må omfatte flere av kulturskolens fagområder, ha fokus på tvers av kunstfag, og ha nedslagsfelt i hele spekteret av aldersgrupper som utgjør kulturskolens målgruppe. Det vil si barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

 

NMF er landets største frivillige kulturinstitusjon, og en av kulturskolens viktigste samarbeidspartnere. NMF ønsker at korps skal være arenaer for fellesskap, trygghet, mestring og utvikling. For å lykkes med dette mener NMF det er en forutsetning med godt samarbeid mellom korps og kulturskole.

Les flere nyheter!