Webinar nr. fire knytta til arbeid med «Fordypning med mangfold»

30.11.2022 Egil Hofsli (tekst og illustrasjonsmontasje) Rachel Moenning/Unsplash (foto)
Del på:

Webinar nr. fire knytta til arbeid med «Fordypning med mangfold»

TRONDHEIM: Frivillighetens rolle knytta til kulturskolenes fordypningstilbud er tema på et webinar Norsk kulturskoleråd arrangerer 9. desember. I høst og vinter tilbyr Norsk kulturskoleråd en serie med webinarer – seks i tallet – knytta til arbeidet med strategien Fordypning med mangfold.

 

Disse digitale møteplassene skal bidra til å nå målene en har satt seg for arbeidet med strategien for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram.

 

Første webinar ble arrangert fredag 30. september, og det blir webinar én gang i måneden til og med februar 2023. Flere detaljer om webinarrekka lengre nede i artikkelen.

 

På webinar nummer fire deltar følgende som bidragsytere:

 

  • Rune Hannisdal (musikksjef, Norges Musikkorps Forbund)
  • Birgitte Grong (nasjonal musikkonsulent, Norges Musikkorps Forbund)
  • Live Visdal (rådgjevar for kappleik/festival/rekruttering, FolkOrg)
  • Solfrid Nestegard Gjeldokk (rådgjevar for lokallag og arrangørar, FolkOrg)
  • Terje Winther (daglig leder, De Unges Orkesterforbund)
  • Victoria Liedbergius (generalsekretær, Ung i Kor)

Webinarenes tre mål 

 

De tre målene webinarene er ment å bidra til oppnåelse av, er at strategien skal bidra til å

 

  • styrke barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de bor
  • skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med en nasjonal forankring
  • sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til kulturskolenes fordypningsprogram

Alltid Zoom, alltid fredag, alltid kl. 08.30

 

Samtlige webinarer arrangeres via Zoom og på fredager, med start kl. 08.30 og med halvannen times varighet.

 

Hvert webinar består av en innledning eller forelesning samt fortellinger fra praksisfeltet. På noen webinar vil det også kunne legges opp til innspill i plenum.

 

Hvert webinar har egne tema:

30. september 2022

Begrepsavklaringer med bakgrunn i holdninger og myter

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

21. oktober 2022

Helhetlig opplærings- og utdanningsløp

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

18. november 2022

Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole, videregående skole og UH-sektor

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

9. desember 2022

kl. 08.30

Frivillighetens rolle i forhold til hverdagen, medvirkning og en mangfoldig inngang til fordypningstilbud

Her finner du opptak m.m. fra dette webinaret

13. januar 2023

kl. 08.30

En kommunes muligheter i møte med utfordringer

Lenke til webinaret

10. februar 2023

kl. 08.30

Fylkeskommunens rolle i forhold til sammenhenger og gode overganger

Lenke til webinaret

 

Merk deg webinartidspunktet og lagre gjerne denne Zoom-lenka (brukes til samtlige webinar): 

https://kulturskoleradet-no.zoom.us/j/81122132545?pwd=ZFhkMHY1VkdFb3dwOXk0NnQzbVBOUT09

 

Les mer om strategien Fordypning med mangfold

 

Strategien «Fordypning med mangfold» foreligger i to versjoner i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no:

 

Overordna strategidokument (PDF, fire sider)

> Hoveddokumentet – kunnskapsgrunnlag og arbeidsdokument (PDF, 29 sider)

Les flere nyheter!