Barne- og ungdomskultur skal inn i kommunal planlegging: Støtte til sju nye kommuner

Teater-5.jpg
28.11.2022 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Barne- og ungdomskultur skal inn i kommunal planlegging: Støtte til sju nye kommuner

OSLO: Sju nye kommuner får til sammen nesten 2,5 millioner kroner i støtte for å utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Kommunene er: Dovre, Gjesdal, Horten, Kåfjord, Stavanger, Vadsø og Volda. Ordningen forvaltes av Kulturtanken som samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk kulturskoleråd. 

 

Dette er andre runde med tildelinger via denne ordningen i 2022. I første runde fikk Stord, Ørland, Arendal, Frogn, Tromsø og Froland tilskudd. Disses tilskudd er for øvrig oppjustert med 58 833 kroner etter den nye tildelingen.

 

I budsjettet for 2022 er det avsatt fire millioner kroner til pilotprosjekt som skal utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Målet er å stimulere til at barne- og ungdomskultur settes på den lokalpolitiske dagsorden, samt øke oppmerksomheten og kunnskapen om barne- og ungdomskultur lokalt og regionalt.

 

Den tildelte støtten går som tilskudd til pilotprosjekt som skal utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging, jf. Prop. 1S (20202021) og Meld. St. 18 (20202021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge (også kjent som barne- og ungdomskulturmeldinga).

 

Støtte gis til følgende kommuner og prosjekt:

Kommune (fylke)

Beløp

Prosjekttittel

Dovre

(Innlandet)

258 833 kr

Barn og unge- medvirkende og aktive i utvikling av eget kulturog fritidstilbud i kommunen

Gjesdal

(Vestland)

178 833 kr

Fritid for barn og unge - tilbake til tegnebrettet

Horten

(Vestfold og Telemark)

173 833 kr

Inkludering av barn og unge i utarbeidelse av kulturplan i Horten kommune

Kåfjord

(Troms og Finnmark)

800 000 kr

KRED Nord: Kompetanse og Ressurssenter for E-sport og Datakultur avdeling Nord

Stavanger

(Rogaland)

358 833 kr

Kulturskolen setter ungdomskultur på agendaen! - dialogkonferanse og festival

Vadsø

(Troms og Finnmark)

358 833 kr

Etablering av nettverk for kommunale- og frivillige fritidsaktiviteter for og med barn og ungdom

Volda

(Møre og Romsdal)

328 833 kr

UngOrakel

 

Fakta om tilskuddsordningen

  • Ordningen skal gi tilskudd til kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging.
  • Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling er viktig i pilotprosjektet. Modeller og erfaringer fra kommunenes arbeid i piloten, konkrete planer som lages og de prosesser som leder frem til dette må dokumenteres og kunne deles med andre. Dermed kommer resultater og erfaringer flere til gode.
  • I løpet av prosjektperioden vil Kulturtanken i samarbeid med KS, NOKU og Norsk Kulturskoleråd legge til rette for delings- og kompetansearenaer for tilskuddsmottakerne.
  • En avsluttende delingsarena arrangeres i 2023.

Les flere nyheter!