Nye steg i satsinga på samiske kulturfag

03.11.2022 Egil Hofsli (tekst) Mari Hildung/Perspektivet Museum (foto)
Del på:

Nye steg i satsinga på samiske kulturfag

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd vil ha økt satsing på samiske kulturfag i og gjennom kulturskolen. Et møte med en rekke ressurspersoner på plass ble arrangert i Kautokeino i juni. Nå tas det nye steg i satsingen. Både nordisk samarbeid og en egen rammeplan for samiske kulturfag i kulturskolen er ting en vurderer å arbeide for å få til.

 

Fredag 28. oktober ble det arrangert et nettmøte der elleve av ressurspersonene som stilte i Kautokeino, deltok. I tillegg stilte Kulturskolerådet med seks medarbeidere på møtet. Det ble et møte med mye informasjon fra Kulturskolerådet om hva som er tenkt og gjort siden møtet i juni samt nye innspill fra ressurspersonene.

 

Egen rammeplan og nordisk samarbeid

 

Blant annet ble det informert om at en egen rammeplan for samiske kulturfag i kulturskolen kan bli ett av satsingspunktene. Videre ser en på mulighetene for nordisk samarbeid, dvs. med Finland, Norge og Sverige involvert, for å styrke de samiske kulturfagene, og en ønsker derfor nå å komme i kontakt med de riktige ressurspersonene/instansene både i Finland og Sverige.

 

Og i forbindelse med Bodø2024, det største kulturprosjektet i Norge på over ti år, og det største i Nord-Norge noensinne, er det planer om å få til et internasjonalt verksted for barn og unge rundt samiske kulturfag.

 

Videre har en fra Kulturskolerådet fokus på å finne gode prosjekt som det kan søkes økonomisk støtte til  fordi de gode, riktige prosjektene anses som viktige på veien mot å få oppretta varige tilbud.

 

Det er også ønskelig å etablere en ressursgruppe, trolig med en del færre personer enn de 16 som var med på Kautokeino-møtet, som kan være med og gi gode råd over tid, på flere av områdene det skal arbeides på framover.

 

Fra de deltakende ressurspersonene fikk møtearrangøren både nyttige innspill på samarbeidspartnere, mulig satsingspunkt – samt inspirerende rapporter om «siste nytt» og andre bra ting som skjer når det gjelder samiske kulturfag rundt om i landet.

 

Erkjente mangel på innsats for samiske kulturfag

 

Invitasjon til deltakelse på møtet i juni og i det videre prosjektarbeidet, ble sendt til samiske kultur- og kompetansemiljø samt til en rekke enkeltpersoner som Kulturskolerådet tror kan gi gode innspill til hvordan økt satsing på samisk kultur i og gjennom kulturskolen kan skje.

 

«I Norge har vi et spesielt ansvar for urbefolkningen, og dette har i altfor liten grad blitt fokusert innen kulturskoleområdet. Vi erkjenner at det er et stort og til nå lite realisert potensiale for at samiske kulturfag og -uttrykk kan prege kulturskolen i større grad, over hele landet», skrev Kulturskolerådet i invitasjonen.

 

Der be det også vist til at den sittende regjeringa i Hurdalsplattformen vektla at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter og at den vil gjennomføre et krafttak for et nasjonalt samisk kulturløft med satsing på samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjon.

 

Les også: Møte om økt satsing på samiske kulturfag (nyhetssak, kulturskoleradet.no, fra juni 2022)

Les flere nyheter!