Nasjonal kunstfagkonferanse i Bergen denne uka

02.11.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nasjonal kunstfagkonferanse i Bergen denne uka

BERGEN: Den nasjonale

Kunstfagkonferanse Vestland arrangeres i Bergen denne uka. Norsk kulturskoleråd Vestland har initiert konferansen, som interesserte fra hele landet kan delta på.

 

Konferansen arrangeres 3. og 4. november 2022, og i tillegg til at nettverksbygging står sentralt, har konferansen følgende hovedtema:

 

  • Digitalitet  verktøy for lærere
  • Fordypning  samhandling for talentutvikling
  • Kulturskole for alle  mangfold og inkludering

Konferansen vil romme både forelesninger, verkstedkurs, kunnskapsdeling, sosiale poster samt kunstneriske innslag.

 

Variert program

 

På konferansearenaen Bergen Scandic City (merk: Noen programposter er lagt til lokaler ved Høgskulen på Vestlandet) bys deltakerne på et bredt sammensatt program som arrangørene har lagt mye arbeid i at skal bli av topp kvalitet.

 

> Programmet for konferansen

> Omtaler av bidragsytere og innhold

Presentasjoner fra konferansen (legges ut ultimo november) 

 

Første dag blir det et "åpningsforedrag" ved professor Øystein Gilje (bildet), med tittelen "Kulturskulen i algoritmen sin tidsalder". Gilje holder også et foredrag på konferansedag to (ett av tilbudene i ei økt der deltakerne kan velge mellom flere tilbud), med tittelen "Digitale metoder i kulturskulen".

 

Øystein Gilje er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og faglig leder for FIKS, forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (en enhet som arbeider med læreres kompetanseutvikling) ved Universitetet i Oslo. Tidligere i år ble hans bok "Læringsidentitet – elevmedvirkning i den digitale skolen" utgitt. Øystein Gilje har sett på hvilken rolle software og sosiale medier har i ungdoms kreative meningsskaping. Gilje har studert unge filmskapere over lang tids samt sett på hva som skiller de formelle læringsprosessene fra de uformelle.  

 

Etter lunsj første dag står to plenumsforedrag til på programmet:

 

Først "Korleis skape eit godt psykososialt arbeidsmiljø?" ved forsker Anne-Marthe Indregard (bildet), ansatt ved Lovisenberg sykehus. Hun er sykepleier og folkehelseviter med en doktorgrad i arbeidspsykologi. Indregard forsker på sammenhengen mellom arbeidsmiljø, ansatthelse og sykefravær i yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker. 

 

Deretter følger "Arbeidsmiljø på agendaen" ved seniorrågiver Ingri Litleskare (bildet) i Arbeidstilsynet.

 

Litleskare arbeider ved Arbeidstilsynets seksjon for kunnskapsformidling – inkluderende arbeidsliv. Hun har hovedfag i sosiologi og vidareutdanning i kognitiv terapi og krise- og beredskapsledelse. Litleskare har erfaring fra Kriminalomsorgen, NAV og bedriftshelsetjeneste. 

 

Fra omtalen av Litleskares foredrag:

 

"Kva er eigentleg arbeidsmiljø? Og korleis kan me sørgje for at arbeidsmiljøet bidreg til å oppretthalde motivasjon og engasjement på jobben? Innan skulesektoren melder 28% av dei med fråvær, at dette heilt eller til dels er forårsaka av forhold på jobben. Kva forhold har betydning og korleis kan me førebygge arbeidsrelatert fråvær? I 2022 retter Arbeidstilsynet særleg merksemd på arbeidsmiljøet i undervisningssektoren, der mellom anna emosjonelle krav vert sett på".

 

Flere parallelle tilbud

 

Deretter fortsetter konferansen på grupperom og på Høgskulen på Vestlandet, der det blir flere tilbud å velge mellom for konferansedeltakerne.

 

Etter disse gruppevise øktene rundes første konferansedag av i fellesskap, med et musikalsk "oppspill" til kveldens middag.

 

Dag to med parallelle tilbud

 

Faglig er konferansedag to i sin helhet opplagt slik konferansedag én endte - med parallelle tilbud der deltakerne kan velge det de finner mest attraktivt. Tre valgmuligheter fins:

 

  • "Digitale metoder i kulturskulen" ved førstelektor Håkon Kvidal, Norges musikkhøgskole
  • "Dialogkonferanse om mangfold" ved stipendiat Ingrid Thunem, VID vitenskapelige høgskole, og rådgivere Hege Ivangen Hagedal, Elin Kvernmoen og Ragnhild Skille fra Norsk kulturskoleråd
  • "Erfaringsdelingssamling Inkluderende kulturskoler" ved Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, og flere 

Konferansen arrangeres av Norsk kulturskoleråd Vestland, i samarbeid med medarbeidere fra flere funksjonsområder i Norsk kulturskoleråd. Arrangørene har vært i tett dialog med aktører innen UH-sektor, kulturskole og andre eksterne aktører når det gjelder konferanseprogrammet.

 

> Programmet for konferansen

 

Les flere nyheter!