Klart for Kulturskoledagene i Tromsø

img_904.png
img_904.png
28.09.2015 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

Klart for Kulturskoledagene i Tromsø

TROMSØ: Kulturskoledagene i Hammerfest sist uke etterfølges denne uka opp av Kulturskoledagene i Tromsø. Kulturskolens nye rammeplan, kulturskolens rolle i samfunnet og kommunesamarbeid blir sentrale tema.

 

Programmet for Kulturskoledagene Nord / Tromsø finner du her

 

Omtaler av bidragsytere og innhold på Kulturskoledagene Nord / Tromsø

 

Kulturskoledagene Nord / Tromsø arrangeres torsdag 1. og fredag 2. oktober, og arenaen er Tromsø kulturskole.

 

Blant bidragsyterne er artisten Ola Bremnes, Erling Lien Barlindhaug fra KS, Vibeke Mostad fra IMTEC, Inger-Anne Westby fra Norges musikkhøgskole og Eldar Skjørten fra musikkpedagogikk.no.

 

Siden "premieren" i Molde i 2005 har Kulturskoledagene blitt arrangert i alt sju ganger (før dette skoleåret), og flere tusen deltakere har fått verdifull inspirasjon og faglig oppdatering gjennom disse nasjonale arrangementene. Nå foredles og fornyes Kulturskoledagene, og arrangeres flere steder i landet i løpet av skoleåret 2015/2016. Dette for å nå flest mulig av medlemskommunene nærmere «der de bor».

 

Kulturskoledagene dette skoleåret vil være sentrale møtepunkt for alle som arbeider med implementeringen av kulturskolenes nye rammeplan, «Mangfold og fordypning».

 

Kulturskoledagene blir denne gangen nærmest et «rammeplan-kick-off» for kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger. Med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen vil Kulturskoledagene tilby foredrag og ulike sesjoner med fokus på fagområder i rammeplanen, som vil komme til å berøre undervisningen i kulturskolene i framtida.

 

Innhold

 

Hovedinnholdet i Kulturskoledagene er tilnærmet likt over hele landet, men med muligheter for lokale tillegg og tilpasninger. Foredrag, gruppediskusjoner og debatt vil belyse viktige innfallsvinkler til «mangfold og fordypning» via fem viktige overskrifter:

 

 • Hva - rammer rammeplanen meg? 

Om «Mangfold og fordypning» -  ulike roller, oppgaver og forventninger

 

 • Den gode kulturskoleeier 

Kulturskolens rolle i samfunnet

 

 • Kvalitet og kompetanse i kulturskolen (Ulike gruppeøkter)

Kommunens ansvar som skoleeier

Kulturskolens verdigrunnlag

Lokalt utviklingsarbeid og læreplanutvikling

 

 • Kulturskolens rolle i et dannelsesperspektiv

Elevens læring i fremtidens (kultur)skole

 

 • Kulturskole for alle!

Organisering av opplæringen og lærerkompetanse på ulike nivå

 

Målgruppe


Kulturskoledagene vil være et sentral møtepunkt for kulturskoleeiere, -ledere og -pedagoger.

 

Flere Kulturskoledagene-arrangement

 

Her er de øvrige gjenstående, aktuelle stedene og tidspunktene for Kulturskoledagene i skoleåret 2015-2016:

 

 • Bergen: 5. - 6. november     Programmet

 • Molde: 12. - 13. november     Programmet

 • Bodø: 19. - 20. november     Programmet

 • Stjørdal: 26. - 27. november     Programmet

 • Ullensaker (Gardermoen): 2. - 3. februar     Program kommer uke 41 

   

Påmelding til samtlige Kulturskoledagene-arrangement her

 

Generell flyer om Kulturskoledagene 2015-2016

 

 

Les flere nyheter!