SamBa 2015 i Kristiansand

img_891.jpg
img_891.jpg
08.09.2015 Egil Hofsli
Del på:

SamBa 2015 i Kristiansand

KRISTIANSAND: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen inviterer til en ny nordisk konferanse med fokus på SAMHANDLING for å styrke kunst og kultur i opplæringen.

 

Konferansen SamBa 2015 arrangeres i Kilden teater- og konserthus og på Universitet i Agder i Kristiansand 11. - 12.november. SamBa 2014 ble arrangert i Bodø.

 

Anne Bamford vil trekke fram trender og framtidsperspektiver for kunst og kulturfagene i Norden, Per Sundnes er konferansier og en rekke dyktige fagfolk vil dele av sin kompetanse og erfaring i foredrag og parallelle sesjoner/verksteder.

 

Målgruppe for konferansen er lærere og ansatte i barnehage, skole og høyere utdanning, rektorer, styrere, skole- og barnehageeiere, ansatte i kulturskole og Den kulturelle skolesekken, rådgivere, forskere, politikere, kulturarbeidere, bibliotekansatte, studenter og alle som er engasjert i kunst og kultur i opplæringen.

 

Mer informasjon og påmeldingsmulighet på senterets nettsted

 

Påmeldingsfrist: 12. oktober.

 

 

Les flere nyheter!