Videreutdanning også for kulturskolelærere

09.09.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Videreutdanning også for kulturskolelærere

OSLO: Kunnskapsdepartementet har i sin nye strategiplan «Kompetanse for kvalitet» inkludert kulturskolelærere som en av målgruppene for strategien. Dette er en strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025.

 

Det synes både direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd og forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er veldig godt nytt.

 

– Dette er veldig bra. Etter- og videreutdanning for kulturskolelærere er det UH-sektoren som må stå for. Og gjennom dialogen og avtalene Norsk kulturskoleråd har med UH-sektoren skal vi sørge for at dette blir realiteter også for kulturskolelærere, sier Morten Christiansen (bildet).

 

– En seier for MFO

 

– Dette er en seier for MFO, og et resultat av et langvarig arbeid vi har gjort overfor departementet, sier MFOs forbundsleder, Hans Ole Rian (bildet), i en kommentar. – Denne strategien skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og for aktiv deltakelse i samfunnet.

 

– Om det er et mål å øke kompetansen blant lærerne i alle fag, så mener vi det er hensiktsmessig og målrettet å tilby etter- og videreutdanning også for kulturskolelærere. Ved at det nå blir et slikt tilbud om videreutdanning til kulturskolelærere vil det i enda større grad bli mulig og mer aktuelt for kulturskolelærere å kunne ta undervisningsoppgaver i grunnskolen, sier Rian videre.

 

Han ser mange positive aspekter ved dette:

 

– Vi får flere høykompetente musikklærere og kunst- og håndverkslærere i grunnskolen, samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole blir bedre og tettere. Disse kulturskolelærerne har ofte også tett kontakt med det lokale kulturlivet og kan være et «kulturelt lim» i lokalsamfunnet. Kulturskolelærerne kan få større stillinger og det blir en større helhet over den kulturelle og musikalske opplæringen, sier Rian.

 

Les selve strategien

 

Les hva Kunnskapsdepartementet skriver om strategien

 

 

 

Les flere nyheter!