Klimafestival

img_898.png
img_898.png
15.09.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Klimafestival

OSLO: Norsk klimanettverk inviterer kulturskoler fra hele Norge til å lage arrangement som kan passe inn under festivalparaplyen Klimafestivalen § 112.

 

Klimafestivalen § 112 er en landsomfattende festival for klimasaken. I januar 2016 arrangeres denne festivalen for andre gang.

 

Bak Klimafestivalen § 112 står Norsk klimanettverk, som inviterer kunstnere, skoleverk, kirkesamfunn, organisasjoner, fagfolk med flere til å lage arrangement under en felles fane.

 

– Håpet er at vi sammen kan løfte klimasaken i Norge og skape endringsvilje for å skape en god framtid for barna våre, sier Ragnhild Briseid i Norsk klimanettverk.

 

Hun er i tillegg klaverpedagog ved Røyken kulturskole, og synes det vil være flott om mange kulturskoler så en slik festivaldeltakelse som noe å satse på.

 

– På vegne av Norsk klimanettverk vil jeg gjerne få invitere kulturskolene i landet til å være med på festivalen, til å lage konserter, forestillinger, utstillinger o.l., sier Briseid.

 

Ved hennes kulturskole skal en arrangere en egen klimakonsert, med tittelen «Jordkloden snurrer rundt».

 

Mer om festivalen på klimafestivalen112.no

 

Er du interessert i at din kulturskole skal delta her? Da kan du ta kontakt med Norsk klimanettverk via e-postadressen hei@nkn.no.

 

Paragraf 112

 

Festivalens navn er forankra i Grunnlovens paragraf 112 som handler om miljøvern, og om hvordan miljøet skal bevares for framtidige generasjoner.

 

Slik lyder paragrafen:

 

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

 

 

 

Les flere nyheter!