Nordisk konferanse

img_902.png
KONFERANSEARENA: Musikkens Hus i Aalborg er arena for Nordisk konferanse om musikk- og kulturskoler. (Foto: Musikkens Hus)
24.09.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nordisk konferanse

AALBORG: Norsk kulturskoleråd forsterket med både KS- og stortingskrefter utgjør den norske delegasjonen når Nordisk konferanse om musikk- og kulturskoler starter i Aalborg torsdag. Konferansens mål er et fellesnordisk, utviklende kvalitetsløft for musikk- og kulturskolene.

 

Viktige forskningsresultater og analyser knyttet til musikk- og kulturskole. Nasjonale utredninger - og en ny, norsk rammeplan for kulturskolen. Dette og mer blir tema på Nordisk konferanse om musikk- og kulturskoler i Musikkens Hus.

 

Det er organisasjonene Dansk Musikskolesammenslutning (Damusa) og Danske Musik- og Kulturskoleledere som 24. og 25. september arrangerer konferansen. Dette gjøres på vegne av de nordiske landsorganisasjonene for musik- og kulturskoler, og i regi av at Danmark har formannskapet for Nordisk ministerråd i 2015.

 

Norsk delegasjon

 

Nordisk ministerråd finansierer konferansen, der deltakerne er 70 personlig inviterte gjestene fra samtlige nordiske land.

 

Den ene arrangørorganisasjonen, Damusa, er Norsk kulturskoleråds danske søsterorganisasjon, og kulturskolerådet har hatt ansvar for å sette sammen en norsk delegasjon til konferansen. Den teller ti personer og består av følgende:

 

Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning i KS

Rigmor Andersen Eide, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti

• Erling Myrseth, leder for Norsk kulturskoleråd region øst

• Hans Willoch Bræin, rektor ved Stavanger kulturskole

• Heidi Hesselberg Løken, nestleder i Norsk kulturskoleråd

• Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd

• Åste Selnæs Domaas, fagsjef Norsk kulturskoleråd

• Egil Hofsli, kommunikasjonssjef i Norsk kulturskoleråd

• Lars Emil Johannessen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd

• Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd

 

Danmarks kulturminister kommer

 

Ved oppstarten skal visedirektøren for direktoratet Kulturstyrelsen, Carsten Topholt Larsen, ønske velkommen. Den danske kulturministeren, Bertel Haarder, skal også tale.

 

Konferansen byr på flere key note-talere med mye kunnskap om kulturskolens nåtid og framtid, og med synspunkt om hvordan musikk- og kulturskolene bør utvikles.

 

Professor Monica Lindgren ved Göteborgs Universitet er først ut, hun skal redegjøre for utredningen som skal lede til en ny nasjonal strategi for kulturskolen i Sverige.

 

Stéhpan Vincent-Lancrin, senioranalytiker og prosjektleder ved OECD Centre for Educational Research and Innovation og medforfatter for OECD-rapporten «Art for Art's sake?» skal presentere OECD-synspunkt på musikk- og kulturutdannelser.

 

Adrian Hille fra Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung foredrar om «Lik tilgang til musikkutdannelse: Utfordringer og muligheter».

 

Maria Tsakiris, seniorrådgiver ved Nordisk Kulturfond foredrar om «Sammen utvikler vi musikk- og kulturskolene - utfordringer i nordisk perspektiv».

 

Videre vil representanter fra hver av de nordiske nasjonalorganisasjonene for musikk- og kulturskoler presentere én viktig utfordring når det gjelder å bygge en sterk musikk-/kulturskole. Her skal Norsk kulturskoleråds nestleder, Heidi Hesselberg Løken, holde et innlegg.

 

Workshops

 

Konferansen inneholder også såkalte workshops (ser på papiret mer ut som foredrag, red.anm.), og deltakerne kan ta velge seg to av de fem tilbudene som fins i programmet.

 

Blant tilbudene her er «Kulturskolen i framtida» ved Norsk kulturskoleråds direktør Morten Christiansen og fagsjef Åste Selnæs Domaas. Dette vil handle mye om den nye rammeplanen for kulturskolen, som Norsk kulturskoleråd står bak.

 

Andre workshops vil handle om ungdomsinvolvering i svenske kulturskoler, finske musikkskoler med opptaksprøver og standpunktprøver, oppslutningen om færøyske musikkskoler og et nytt dansk nettsted som fokuserer samarbeidet mellom musikkskole og grunnskole.

 

Konferanse i Norge i 2017

 

Det er bestemt at de land som har formannskapet for Nordisk ministerråd skal arrangere en slik konferanse det året de har formannskapet. Neste år blir det derfor konferanse i Finland, før den skal arrangeres i Norge i 2017.

 

Konferansens nettsted

 

 

Les flere nyheter!