Valg 2015: Partienes svar

img_897.png
img_897.png
11.09.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Valg 2015: Partienes svar

OSLO: Kulturmagasinet Q har stilt ti spørsmål til partiene om barnekultur foran høstens valg. Deriblant spørsmål om hvordan kulturskolen bør finansieres og hva makspris i kulturskolen bør være. 

 

- - -

 

Spørsmål 4 i Kulturmagasinet Q lyder slik:

 

Mener ditt parti at kulturskolen skal være et gratistilbud for elever?

 

Her er svarene magasinet fikk på spørsmål 4

 

- - -

 

Spørsmål 5:

 

Hvis ditt parti mener at kulturskolen ikke skal være gratis: Hva bør være maksimal skolepengesats (elevkontingent) per skoleår for én elev?

 

Her er svarene magasinet fikk på spørsmål 5

 

- - -

 

Spørsmål 6:

 

De kommunale kulturskoler preges av store forskjeller i elevkontingent og kulturtilbud. Tusenvis av barn står på venteliste for å få plass. Mener ditt parti at kommunene skal bære det hele økonomiske ansvar for kulturskolen, eller bør finansieringen av kulturskoler være et spleiselag mellom stat og kommune?

 

Her er svarene magasinet fikk på spørsmål 6

 

- - -

 

Spørsmål 8: 

 

Mener ditt parti at kulturskolen bør innlemmes i spillemidlenes kulturformål?

 

Her er svarene magasinet fikk på spørsmål 8

 

 

 

Les også: Valg 2015: Norsk kulturskoleråd på banen for kulturskolen

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!