Kulturskoledagene Gardermoen

img_985.png
MANGE TILHØRERE: Erling Lien Barlindhaug (t.v.) hadde mange tilhørere første dag av Kulturskoledagene på Gardermoen.
29.01.2016 Egil Hofsli (tekst) Bård Hestnes og Elin Kvernmoen
Del på:

Kulturskoledagene Gardermoen

GARDERMOEN: Kulturskoledagene i Ullensaker runder av Kulturskoledagene-sesongen 2015-2016. Tirsdag 2. og onsdag 3. februar vil det på Gardermoen bli fokus på kulturskolens nye rammeplan, kulturskolens rolle i samfunnet og kommunesamarbeid.

 

Presentasjoner o.l. fra Kulturskoledagene Øst / Gardermoen kan du finne her

[Oppdateres etter hvert som vi mottar slikt fra foredragsholderne]

 

Program     Omtaler

 

Kulturskoledagene Øst/ Gardermoen arrangeres på Radisson Blu Airport Hotel. Dette er det sjuende av i alt sju Kulturskoledagene-arrangement i skoleåret 2015-2016.

 

Blant bidragsyterne på Gardermoen er Ditte Winqvist (bildet t.h.), Geir Helljesen, Gunnar Skaar, Erling Lien Barlindhaug, Wenche Waagen, Ole Hamre, Helge Øye, Grete Helle Rasmussen, Reidun Gran, Heidi Marian Haraldsen, Robert Øfsti, Vigdis Aune, Widar Aspeli, Vibeke Mostad.

 

Siden "premieren" i Molde i 2005 har Kulturskoledagene blitt arrangert i alt sju ganger (før dette skoleåret), og flere tusen deltakere har fått verdifull inspirasjon og faglig oppdatering gjennom disse nasjonale arrangementene. Dette skoleåret foredles og fornyes Kulturskoledagene, og arrangeres flere steder i landet i løpet av samme skoleår. Dette for å nå flest mulig av medlemskommunene nærmere «der de bor».

 

Kulturskoledagene dette skoleåret er sentrale møtepunkt for alle som arbeider med implementeringen av kulturskolenes nye rammeplan, «Mangfold og fordypning».

 

Kulturskoledagene er i 2015-2016 nærmest å regne som «rammeplan-kick-off» for kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger. Med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen tilbyr Kulturskoledagene foredrag og ulike sesjoner med fokus på fagområder i rammeplanen, som vil komme til å berøre undervisningen i kulturskolene i framtida.

 

  

Geir Helljesen (bildet t.v.) ledet en paneldebatt første dag, med tema «Kulturskolens rolle i et helhetlig opplæringsløp og som ressurs i samfunnsutviklingen».

 

Innhold

 

Hovedinnholdet i Kulturskoledagene er tilnærmet likt over hele landet, men med muligheter for lokale tillegg og tilpasninger. Foredrag, gruppediskusjoner og debatt vil belyse viktige innfallsvinkler til «mangfold og fordypning» via fem viktige overskrifter:

 

  • Hva - rammer rammeplanen meg? 

Om «Mangfold og fordypning» -  ulike roller, oppgaver og forventninger

 

  • Den gode kulturskoleeier 

Kulturskolens rolle i samfunnet

 

  • Kvalitet og kompetanse i kulturskolen (Ulike gruppeøkter)

Kommunens ansvar som skoleeier

Kulturskolens verdigrunnlag

Lokalt utviklingsarbeid og læreplanutvikling

 

  • Kulturskolens rolle i et dannelsesperspektiv

Elevens læring i fremtidens (kultur)skole

 

  • Kulturskole for alle!

Organisering av opplæringen og lærerkompetanse på ulike nivå

 

Målgruppe


Kulturskoledagene vil være et sentral møtepunkt for kulturskoleeiere, -ledere og -pedagoger.

 

 

 

Les flere nyheter!