Skoletingrapport

19.01.2016 Egil Hofsli (tekst) Elin Kvernmoen (foto)
Del på:

Skoletingrapport

GARDERMOEN: Det handlet mye om kulturskole da cirka 300 kommunale ledere vart samlet på Skoletinget 2016 i regi av KS. Norsk kulturskoleråd fokuserte kulturskolen gjennom foredrag, kunstneriske innslag og flere andre presentasjonsformer.

 

I tillegg ble kulturskolen og Norsk kulturskoleråd på positivt vis fokusert allerede i KS-leder Gunn Marit Helgesens velkomsttale.

 

For første gang var Norsk kulturskoleråd en sentral aktør og kulturskole et sentralt tema på et skoleting. Det er direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd meget glad for. Dette er et resultat av det nære, gode samarbeidet som KS og Norsk kulturskoleråd har etablert. Partene ser det som viktig å være til stede på hverandres arenaer, for å bidra til å gjøre hverandre bedre. 

 

Mer om Norsk kulturskoleråds mange skoletingbidrag til slutt i artikkelen.

 

Årets tema: Liv og læring for framtida

 

Årets skoleting – det fjerde i rekka – hadde «Liv og læring for framtida» som tema. Her deltok representanter fra skoleeiersida, nasjonale myndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdannere og andre med interesse for skole til kunnskapsutvikling om elevenes læring og tilhørighet i framtidas skole.

 

– Skoletinget er en viktig møteplass for alle som er interessert i norsk skoles tilstand og framtid, sier utdanningsdirektør i KS, Erling Lien Barlindhaug. – Skoletingets bidragsytere dekker både bredde og dybde i de pågående skolediskusjonene.

 

– Viktig rapport for kulturskolen

 

Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskolerådm hadde hovedansvaret for å sy sammen og koordinere programmet Norsk kulturskoleråd presenterte på Skoletinget 2016. Hun fulgte også deler av arrangementet som tilhører, og merket seg spesielt det som kom fram da KS presenterte sitt FoU-prosjekt «Framtidas kompetanse – en medlemsdialog».

 

KS gjennomførte i fjor 23 såkalte dialogmøter om framtidas kompetanser i barnehage og skole i 14 av landets 19 fylker, og har samlet funnene i en rapport.

 

– Denne er viktig og spennende lesing for oss som arbeider med kulturskole. Uten at kulturskolen er nevnt i rapporten, er det særdeles viktig at vi som jobber på kulturskolefeltet "leser" kulturskolen inn i rapporten, der det står om framtidsbehov som KS sine medlemskommuner anser at deres skoler og barnehager har. Det skrives om annen kompetanseandre profesjoner og andre samarbeidsformer, sier Ragnhild Skille.

 

Ludvigsen og Djupedal på plass

 

Blant hovedforedragsholderne på Skoletinget 2016 var Sten Ludvigsen og Øystein Djupedal, som orienterte om arbeidet i sine utvalg:

 

 Videre delte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut Skoleeierprisen 2016 til Rissa kommune.

 

I tillegg bidro ulike aktører – som Norsk kulturskoleråd – til å utfylle bildet ytterligere: Hva betyr tilhørighet? Hvilke kompetanser og arbeidsmåter vil være viktige for læring i framtida?

 

Skoletingsarrangør KS poengterer at store og nødvendige endringer er på vei for å møte framtidas utfordringer, og at kommunenes og fylkeskommunenes aktive innsats som skoleeiere er avgjørende for å lykkes.

 

Kulturskole på Skoletinget - dag én

 

Norsk kulturskoleråd og kulturskolen fikk altså rikelig med plass mange steder og i mange former i et tettpakket todagers konferanseprogram.

 

Allerede ved konferansens begynnelse var det høy kulturskolefaktor i form av både sirkuskunster og trommefanfare, ved henholdsvis sirkuselever (bildet t.h.) og -lærer fra Trondheim kommunale kulturskole og slagverkelever fra Lørenskog kulturskole.

 

Etter lunsj samme dag ble kulturskolen synliggjort på flere vis – på skoletingets «torg». Norsk kulturskoleråd presenterte tjenestetilbudet de tilbyr kulturskolene – inklusive den nye rammeplanen for kulturskolen. Videre var det nye innslag ved sirkuselevene fra Trondheim.

 

Norsk kulturskoleråd var deretter én av flere såkalte stasjoner der en gjennom tre tjueminutter lange foredrag og under vignetten «Framtidas kompetanse – er det noen kunst da?» fikk fokusere kunstfagenes egenverdi i forhold til de fire kompetanseområdene fagkompetanse/-fornyelselære å lære, utforske/skape og kommunisere/samhandle/delta. Her bidro både ansatte i Norsk kulturskoleråd og kulturskoleelever.

 

Da statsråd Torbjørn Røe Isaksen skulle dele ut Skoleeierprisen, ble han og prisen tilgodesett med fanfarer levert av utøvere med kulturskolebakgrunn. Trond Sagbakken fra Gausdal spilte fanfaresolier, mens tredje fanfare var fire svært unge trombonister fra Asker kulturskole.

 

I forkant av middagen samme kveld var det kunstnerisk forspill der Daniela Reyes Holmsen – multimusiker og tidligere kulturskoleelev – og sirkusutøverne fra Trondheim opptrådte, hver for seg og sammen.

 

Kulturskole på Skoletinget - dag to

 

Dag to ble tingdeltakerne møtt av en storskjermspresentasjon laget av Norsk kulturskoleråd, som innbød til en refleksjon rundt kunst, kultur og kulturskole.

 

Heidi Hesselberg Løken, nestleder i Norsk kulturskoleråds sentralstyre og kommunalsjef for kultur og velferd i Kongsberg kommune, holdt deretter et plenumsforedrag der hun fokuserte kulturskolen som en del av en inkluderende oppvekst.

 

Hesselberg Løkens powerpoint-presentasjon finner du her

 

Siste post på «kulturskoleprogrammet» var en sesjon under vignetten «Å forebygge utenforskap – inkludering i fellesskapet». På Norsk kulturskoleråds sesjon handlet det om å skape mestringsarenaer for alle.

 

Mer om Skoletinget 2016 her

 

 

 

Les flere nyheter!