Ny bok om performance

img_957.jpg
SKRIVER IDÉBOK: Aase-Hilde Brekke skal skrive idébok om performancekunst og tverrfaglig kunstnerisk arbeid. (Foto: privat)
05.01.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny bok om performance

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd kommer med utgivelse nummer fem i serien med idébøker. Nå er det performance og tverrfaglig arbeid det skal handle om.

 

Idéboka forfattes av den erfarne performancekunstneren og kunstpedagogen Aase-Hilde Brekke, og vil være på markedet til starten av skoleåret 2016-2017.

 

– Hvorfor en idébok om performance og tverrfaglig arbeid, rådgiver Fabiola Charry i Norsk kulturskoleråd?

 

– Gjennom arbeidet med fagplanen for visuell kunst - som skal med i den nye rammeplanen for kulturskolen - ser vi viktigheten av at framtidas kulturskole - i tillegg til å jobbe fagspesifikt - skal utforske og utvikle nye samarbeidsformer der ulike kunst- og kulturuttrykk kan komme til orde på likeverdig basis. Gevinsten for eleven er inkluderingsevne og utvikling av egen identitet. For kulturskolelærere er det viktig for å få flere impulser, og få kollegial støtte og muligheten til fagsamarbeid.  

 

– Hva synes du om å ha fått denne oppgaven, Aase-Hilde Brekke?

 

– Jeg er veldig takknemlig og glad for å ha fått denne oppgave av Norsk Kulturskoleråd! Jeg gleder meg virkelig til å bidra til at flere kan bli glad og inspirert av performancekunst og være med på å initiere tverrfaglig samarbeid.

 

Mye erfaring på feltet

 

– Hvorfor er du rett person til oppgaven?

 

– Siden 1992 har jeg jobbet med performancekunst og tverrfaglige crossover-prosjekt i min egen performancegruppe Tarateateret. Ofte sammen med andre kunstnere, musikere og teaterkunstnere. Alle prosjekt har vært utviklet gjennom en felles prosess, og ingenting har gitt meg flere faglige gleder og overraskelser. Gjennom sikt arbeidet har jeg virkelig forstått hva andre kan og kan bidra med inn i en felles kunstnerisk prosess for å skape et felles kunstprosjekt.

 

I tillegg har jeg undervist i performanceteori ved høgskoler og universitet, og også initiert prosjekt for barn, ungdom og voksne i kulturskoler, grunnskoler, SFO osv. All undervisning har vist meg at når teori og praksis tilrettelegges målgruppen blir prosjektene spennende, overraskende og nyskapende, fordi alles kreativitet blir kanalisert gjennom fellesskapet.

 

– Hvordan skal du få boka til å bli nyttig for målgruppa?

 

– I boka presenteres pedagogiske modeller, ideer og viser til gjennomførte prosjekt som lærerne kan kopiere og implementere slik de selv synes passer målgruppen og gruppestørrelsen.

 

Fortsatt fremmed for mange

 

Brekke gikk på performancekurs hos Kurt Johannessen i 1991 på Kunstakademiet i Trondheim, og siden den gang har hun elsket kunstformen. I 2012 tok hun sin M.A. i teatervitenskap, da hun fordypet seg i Marina Abramovics performancekunst.

 

Performancekunst er kanskje fortsatt for mange - også i kulturskolen - et nokså fremmed kunstuttrykk. Norsk kulturskoleråds og Brekkes intensjon med boka er å gi historiske eksempler, formidle ideer samt forklare hvorfor og hvordan vår egen samtidskunst har blitt mer og mer performativ.

 

– Det er viktig at både lærere og elever ved kulturskolen kjenner til hvordan en selv kan skape prosjekt som fremmer tverrfaglighet uten å gå på bekostning av fagets egenart, men nettopp fremme de gode, likeverdige samarbeidsprosjekt og slik inkludere forskjellighet og anspore til nysgjerrighet, lytte- og samarbeidsevne samt respekt for andres synspunkt og ideer, sier Brekke.

 

Skriver historisk bok om performancekunst

 

Aase-Hilde Brekke er også i gang med et annet bokprosjekt om performancekunst. Det er en historisk bok om kunstformen. Der tar hun for seg den historiske avantgardens eksperiment som startet allerede på slutten av 1800-tallet, og viser hvordan denne utviklingen i begynnelsen av 1900-tallet totalt endret kunstsynet og utformingen av kunsten for ettertida.

 

– Selve begrepet performance art - performancekunst - befestet seg på 60- og 70-tallet som en egen kunstgren. Denne kunstarten fortjener oppmerksomhet også fra kulturskolen, slik at barn og ungdom kan lære å uttrykke seg og sine intensjoner gjennom performancekunstens mange muligheter, både visuelt, kroppslig, auditivt og romlig, sier Aase-Hilde Brekke.

 

Her kan du bestille de første fire bøkene i Norsk kulturskoleråds idébokserie

 

 

 

Les flere nyheter!