Verktøy for kvalitetsutvikling

img_960.JPG
AVTALESIGNERING: Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd (t.h.) og FoU-direktør Yngve Lindvig i Conexus signerte samarbeidsavtalen.
21.01.2016 Egil Hofsli (tekst) Bård Hestnes (foto)
Del på:

Verktøy for kvalitetsutvikling

DRAMMEN: Norsk kulturskoleråd har inngått en samarbeidsavtale med Conexus om utvikling av et verktøy for kvalitetsutvikling i kulturskolen: PULS for kulturskole.

 

Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd og FoU-direktør Yngve Lindvig signerte nylig avtalen. Det skjedde på et møte hos Conexus i Drammen, der også andre sentrale aktører fra begge parter deltok (bildet t.h.).

 

– Dette vil være en milepæl for kvalitetsutvikling i kulturskolen. Gjennom PULS for kulturskole vil landets kommunale kulturskoler og deres eiere få et moderne utviklingsverktøy basert på evidensbasert kunnskap, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd. Evidens betyr «bevis» og henspeiler på arbeidsmetoder for å sikre etterrettelig og systematisk kunnskap om effekter av tiltak og metoder. Kort sagt: kunnskap om hva som virker og ikke virker.

 

Del av helhetlig kvalitetssystem

 

– Norsk kulturskoleråd er svært fornøyd med denne avtalen. Skoleeierne i Norge vil med dette får et helhetlig kvalitetssystem; PULS for kulturskole, PULS for barnehage og PULS for skole, sier Morten Christiansen.

 

PULS for kulturskole vil bli både et analyse- og prosessverktøy. Hensikten er å styrke kulturskolens kapasitet gjennom å bruke vurderingsinformasjon på måter som skaper kollektiv innsikt og engasjement.

 

Rammeplanrelatert satsing

 

Å sikre kulturskolene et utviklingsverktøy som PULS for kulturskole, er for Norsk kulturskoleråd en viktig satsing, som er forankret i den nye rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning». Denne rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner i skoleslaget, og i dens innledning forutsettes det at det etableres kvalitetssikringssystem for systematisk oppfølging av kulturskolenes virksomhet.

 

Conexus ble starta i 2001, og sier selv de alltid har vært tro mot kombinasjonen av sterk læringskompetanse, gode dataløsninger og tett kontakt med brukerne. Deres verktøy for skolen omfatter over 470.000 norske skoleelever og intensjonen er å bidrar kontinuerlig til en bedre undervisningshverdag for lærere og elever.

 

Mer om Conexus her

 

 

 

Les flere nyheter!