Skoletinget 2016

img_959.jpg
orsk kulturskoleråd og kulturskolen er til stede på mange vise og steder under KS sitt skoleting. Her to spennende figurer, inneholdende to sirkuselever ved Trondheim kommunale kulturskole.
07.01.2016 Egil Hofsli (tekst) Elin Kvernmoen (foto)
Del på:

Skoletinget 2016

GARDERMOEN: Det skal handle mye om kulturskole når cirka 300 kommunale ledere samles på Skoletinget i regi av KS 14. og 15. januar. Norsk kulturskoleråd skal fokusere kulturskolen gjennom foredrag, kunstneriske innslag og flere andre presentasjonsformer.

 

For første gang er Norsk kulturskoleråd en sentral aktør og kulturskole et sentralt tema på denne betydningsfulle konferansen. Det er direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd meget glad for. Dette er et resultat av det nære, gode samarbeidet som KS og Norsk kulturskoleråd har etablert. Partene ser det som viktig å være til stede på hverandres arenaer, for å bidra til å gjøre hverandre bedre. 

 

Mer om Norsk kulturskoleråds mange skoletingbidrag til slutt i artikkelen.

 

Årets tema: Liv og læring for framtida

 

Årets skoleting – det fjerde i rekka – har «Liv og læring for framtida» som tema, og arrangeres på Gardermoen. Her deltar representanter fra skoleeiersida, nasjonale myndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdannere og andre med interesse for skole til kunnskapsutvikling om elevenes læring og tilhørighet i framtidas skole.

 

– Skoletinget er en viktig møteplass for alle som er interessert i norsk skoles tilstand og framtid, sier utdanningsdirektør i KS, Erling Barlindhaug (bildet t.h.). – Med utgangspunkt i aktuelle diskusjoner om framtidas læring og inkludering i fellesskapet vil det bli både sterke, inspirerende plenumsforedrag og engasjerende parallellsesjoner.

 

Ludvigsen og Djupedal på plass

 

Blant hovedforedragsholderne er Sten Ludvigsen og Øystein Djupedal, som vil orientere om arbeidet i sine utvalg:

 

 

Videre vil KS presentere sitt FoU-prosjekt «Framtidas kompetanse – en medlemsdialog», og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (bildet t.h.) skal dele ut Skoleeierprisen 2016.

 

I tillegg vil ulike interessante aktører – som Norsk kulturskoleråd – utfylle bildet ytterligere: Hva betyr tilhørighet? Hvilke kompetanser og arbeidsmåter vil være viktige for læring i framtida?

 

– Aktive skoleeiere er viktig

 

Arrangøren KS poengterer at store og nødvendige endringer er på vei for å møte framtidas utfordringer, og at kommunenes og fylkeskommunenes aktive innsats som skoleeiere er avgjørende for å lykkes.

 

Andre spørsmål som blir belyst i løpet av Skoletinget, er blant annet:

 

  • Hvilke muligheter og premisser gir IKT for læring i framtida?
  • PISA-topp Finland får nye læreplaner – hvorfor? Hva kan vi lære?
  • Inkludering og aksept – innføringen av det tredje kjønn (hen) i Sverige

 

I tillegg til reflekterende foredrag, blir det også konkrete eksempler på arbeid med framtidsrettet læring og inkludering i parallellsesjonene.

 

Skoletingets bidragsytere dekker både bredde og dybde i de pågående skolediskusjonene. Dagene vil gi både innsikt og inspirasjon til videre arbeid lokalt, sier Erling Barlindhaug.

 

Kulturskole på Skoletinget torsdag

 

Det er rådgiver Ragnhild Skille som har hovedansvaret for å sy sammen og koordinere det programmet Norsk kulturskoleråd har ansvaret for på Skoletinget 2016.

 

Og Norsk kulturskoleråd og kulturskolen får rikelig med plass mange steder og i mange former i et tettpakket konferanseprogram.

 

Allerede ved konferansens begynnelse torsdag morgen blir det høy kulturskolefaktor i form av både sirkuskunster og trommefanfare, ved henholdsvis sirkuselever (bildet t.h.) og -lærer fra Trondheim kommunale kulturskole og slagverkelever fra Lørenskog kulturskole.

 

Etter lunsj skal kulturskolen synliggjøres på flere vis – på skoletingets «torg». Der blir det en egen stand der Norsk kulturskoleråd presenterer hvilke tjenester de tilbyr kulturskolen – inklusive den nye rammeplanen for kulturskolen. Videre blir det fysisk teater og annen interaktivitet ved sirkuselevene fra Trondheim.

 

Norsk kulturskoleråd er så en av flere såkalte stasjoner der en gjennom tre tjueminutter lange foredrag og under vignetten «Framtidas kompetanse – er det noen kunst da?» får fokusere kunstfagenes egenverdi i forhold til de fire kompetanseområdene fagkompetanse/-fornyelse, lære å lære, utforske/skape og kommunisere/samhandle/delta. Her skal både ansatte i Norsk kulturskoleråd og kulturskoleelever bidra.

 

Så kommer statsråd Torbjørn Røe Isaksen til Skoletinget, for å dele ut Skoleeierprisen, og passende nok blir han og prisen tilgodesett med tre fanfarer levert av utøvere med kulturskolebakgrunn. Trond Sagbakken fra Gausdal skal spille to fanfaresolier, mens tredje fanfare er ved en trombonegruppe med svært unge musikere fra Asker kulturskole.

 

I forkant av middag torsdag kveld blir det kunstnerisk forspill der Daniela Reyes Holmsen – multimusiker og tidligere kulturskoleelev – og sirkusutøverne fra Trondheim skal opptre, hver for seg og sammen.

 

Kulturskole på Skoletinget fredag

 

Fredag morgen møtes tingdeltakerne av en storskjermspresentasjon laget av Norsk kulturskoleråd, som innbyr til en morgenrefleksjon rundt kunst, kultur og kulturskole, før konferansen fortsetter med tre plenumsforedrag.

 

Det siste av disse foredragene er ved Heidi Hesselberg Løken (bildet t.h.), nestleder i Norsk kulturskoleråds sentralstyre og kommunalsjef for kultur og velferd i Kongsberg kommune. Hun skal fokusere kulturskolen som en del av en inkluderende oppvekst.

 

I forkant av Hesselberg Løkens foredrag blir det et kunstnerisk innslag ved slagverker og kulturskoleelev Younnes Fayli, som tross sin funksjonshemming (CP) har markert seg som en aktiv, utøvende musiker.

 

Siste post på «kulturskoleprogrammet» er en sesjon under vignetten «Å forebygge utenforskap – inkludering i fellesskapet». Her skal det på Norsk kulturskoleråds sesjon handle om å skape mestringsarenaer for alle, og det blir flere innslag og ulike aktører.

 

Mer om Skoletinget 2016 på ks.no her

 

 

 

Les flere nyheter!