Cutting edge rapport

img_981.png
img_981.png
29.01.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Cutting edge rapport

TRONDHEIM: En rapport fra forskningskonferansen «Cutting Edge kulturskole!» foreligger nå. Den rommer 28 bidrag av forfattere som bidro med presentasjoner på konferansen om kulturskolerelatert forskning i Trondheim høsten 2015.

 

Rapporten fra Cutting Edge-konferansen finner du her

 

Det er Tone Pernille Østern som er redaktør for rapporten. Østern, som til daglig er førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning, NTNU, var sentral på arrangørsiden i forbindelse med denne forskningskonferansen.

 

«Cutting Edge kulturskole! – forskning, fag og praksiser i manesjen» ble arrangert ved Dronning Maud Minnes Høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) 27.-28. oktober 2015. Arrangører var Nettverk for kulturskolerelatert forskning, Norsk kulturskolereåd og DMMH.

 

Framtidas kulturskole i fokus

 

Den femte konferansen for kulturskolerelatert forskning satte kulturskolen i det 21. århundret i manesjens rampelys.

 

Tema for konferansen var forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til hvordan kulturskolen kan være i front og utvikle praksiser, arenaer og møtepunkter som gjør kulturskolen til en sentral aktør.

 

Bidragene i konferanserapporten viser hvordan deltakere på konferansen har behandlet spørsmålet om hvordan kulturskolen kan være cutting edge.

 

De ulike forfatterne har forskjellig faglig bakgrunn: de kommer fra ulike kunstfag og representerer forskjellige praksistilhørigheter (det frie feltet, barnehage, kulturskole, grunnskole, videregående skole, høyere utdanning m.m.). I rapporten er deres bidrag samlet sammen under ulike overgripende temaer, på tvers av kunstfaglig bakgrunn.

 

Sortert etter sju tema

 

Disse temaene er:

 

  • Rammeplan og læreplaner
  • Motivasjon, engasjement og mestring
  • Improvisasjon og interaksjon
  • IRIS forsk
  • Organisatoriske modeller
  • Lærerutøvelse og profesjonsforståelse, lærebøker og vurdering
  • Radikalisme, konservatisme og ledelse i samtiden

 

Flere bidrag overlapper med andre tematiske områder enn de har blitt plassert under. Disse temaene er valgt for å vise hvordan forskning innenfor de ulike kunstfagene på tvers av faggrenser omhandler spørsmål som henger sammen med barn og unges læring, identitetsskaping og danning.

 

Mer om forskningskonferansen 2015 her

 

 

 

Les flere nyheter!