Musikk i skolen - hvorfor og hvordan

img_968.jpg
HOLDER FOREDRAG: Professor Øivind Robert Varkøy (foto: nmh.no)
26.01.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Musikk i skolen - hvorfor og hvordan

OSLO: NORENSE inviterer kulturskolepedagoger og alle andre som er opptatt av musikkens plass og betydning i undervisningen av barn, unge og studenter til heldagsseminar om emnet.

 

Seminaret arrangeres på Steinerhøyskolen i Oslo, 14. mars. Påmeldingsfrist: 1. mars. Arrangør er NORENSE (Nordic Research Network for Steiner Education).

 

Mer informasjon fins på Steinerhøyskolens nettside her

 

Gjennom forelesninger, samtale og sang bringes mange aspekter ved musikkfaget frem. NORENSE er et nordisk forum med deltagere fra både Danmark, Sverige, Finland og Norge.

 

Mål og noen bidragsytere

 

Et sentralt mål for arbeidet i NORENSE er å etablere arenaer der forskere og pedagoger fra ulike faglige tradisjoner kan møtes og utveksle erfaringer og synspunkter.

 

Professor Øivind Robert Varkøy fra Norges musikkhøgskole skal holde innledningsforedraget «Hva skal vi med musikk? Legitimering av musikkundervisningen, fra Platon til i dag». Varkøy har undervist i mange år om emnet og også gitt ut flere bøker om musikkfaget. Han har også vært en aktiv deltaker i debatten om musikkfagets plass i skolen.

 

Høyskolelektor ved Steinerhøyskolen, Mary Barratt-Due, som arbeider med et forskningsprosjekt om musikkundervisningen ved skolen, skal presentere foreløpige funn fra sitt arbeid. Hun har gjennom intervju med studenter undersøkt hvilke utfordringer og erfaringer de har gjort i møtet med musikkfaget ved Steinerhøyskolen. Barratt-Due har kalt sitt foredrag «Kan kroppen synge? Den integrerte stemmen».

 

Forsker, musiker og musikklærer ved Oslo By Steinerskole, Torbjørn Eftestøl, vil holde en forelesning om sitt NORENSE-støttede forskningsprosjekt der han undersøker lyttingens plass, betydning og utviklingsmuligheter i musikalsk praksis. Han har kalt sitt foredrag «Fenomenologi og erfaringen av det å lytte i musikkundervisningen». Eftestøl benytter erfaringer fra sin undervisningspraksis og sitt arbeid som utøvende pianist, og han drøfter dette i en større vitenskapsteoretisk kontekst, spesielt benytter han fenomenologiske perspektiver. Slik forsøker han å kaste lys over lyttingens betydning og muligheter i arbeidet med musikk.

 

Forfatter og steinerskolelærer Hanne Weisser tar i sitt foredrag opp musikkundervisningen i steinerskolen og stiller spørsmålet «Hvorfor underviser vi i musikk i Steinerskolen?». Weisser har lang erfaring fra arbeidet som musikklærer i steinerskolen, og hun har også skrevet flere artikler og bøker om emnet. Hennes bøker benyttes både i den steinerpedagogiske lærerutdanningen og ved andre høyskoler.

 

 

Les flere nyheter!