Se Norsk kulturskoleråds framlegg på budsjetthøring

2017 Høring 1.11.png
SE I OPPTAK: Norsk kulturskoleråds styreleder Nils R. Sandal (t.v.) og direktør Morten Christiansen. (Foto: Skjermdump fra Stortingets nett-tv)
01.11.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Se Norsk kulturskoleråds framlegg på budsjetthøring

OSLO: Norsk kulturskoleråd har talt kulturskolesak i budsjetthøring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Innlegget kan du se i opptak på Stortingets nett-tv nå.

 

Her kan du se Norsk kulturskoleråds framlegg

på Stortingets nett-tv 1. november

Innlegget starter på 57:20 (varer til 1:03:25)

Svar på spørsmål starter på 1:18:35 (varer til 1:20:35)

 

 På høringa stilte Norsk kulturskoleråd med styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen. Sandal framførte innlegget, der han argumenterte for hvorfor Norsk kulturskoleråd behøver mer penger til kulturskoleutvikling, enn det regjeringa foreslår i sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

 

Får nesten 24 mill. kr - trenger 30 mill. kr

 

Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med drøyt 23 millioner kroner i regjeringas statsbudsjettforslag for 2016. Dette er cirka 600.000 kr mer enn rådet mottar fra staten i innværende år, men cirka seks millioner kroner mindre enn Norsk kulturskoleråd søker om i statsstøtte for 2018.

 

Les nyhetssak om statsbudsjettforslaget

 

Når fagkomiteene behandler en sak, kan de ønske å innhente informasjon gjennom en høring. En høring er et møte hvor inviterte organisasjoner legger fram sitt syn og svarer på spørsmål fra komiteen.

 

Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke noe debattforum. De blir ledet av komitélederen, som passer på at tidsrammen overholdes og forhindrer at det utvikler seg debatt mellom komitémedlemmene eller mellom komiteen og organisasjonen. Publikum har ikke anledning til å ta ordet.

 

 

Viktig påvirkningskanal

 

Ved siden av å være et redskap for informasjonsinnhenting for komiteen, er høringene en viktig mulighet for interesseorganisasjoner til å forsøke å påvirke de beslutningene politikerne skal ta.

Les flere nyheter!