Tre millioner kroner ekstra til Norsk kulturskoleråd

2017 Tre mill ekstra 22.11.jpg
MER TIL KULTURSKOLEUTVIKLING: I det endelige statsbudsjettet for 2018 er det påplusset tre millioner kroner til Norsk kulturskoleråd.
22.11.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Tre millioner kroner ekstra til Norsk kulturskoleråd

OSLO: Tre millioner kroner ekstra til Norsk kulturskoleråd - for å styrke organisasjonens arbeid med kulturskoleutvikling. Det ble klart da budsjettkameratene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om nytt statsbudsjett for 2018.

 

Se hele budsjettavtalen her

 

Det var et forslag fra Kristelig Folkeparti som resulterte i at de øvrige partiene ble med på denne økningen til Norsk kulturskoleråd via statsbudsjettets kapittel 225, post 75. KrF har som stortingsparti gjentatte ganger de siste årene tatt grep som har fått positive følger for kulturskolen og Norsk kulturskoleråd. Både i budsjettsammenheng og ved å fremme forslaget om en egen kulturskolemelding, som nå blir en realitet.

 

- Svært kjærkomment!

 

- Det var med stor glede vi mottok beskjed om at Norsk kulturskoleråd får økt sitt tilskudd fra staten med tre millioner kroner. Dette er svært kjærkomment, og vil gi et viktig handlingsrom både i arbeidet med implementering av den nye rammeplanen og arbeidet med kulturskole og inkludering, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Gjennom budsjetthøringen i utdannings- og forskningskomiteen, og spesielt gjennom KrFs representant Hans Fredrik Grøvans spørsmål i samme høring, fikk styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen tydeliggjort det viktige arbeidet som Norsk kulturskoleråd utfører til beste for kulturskolelandet.

 

26,9 millioner kroner totalt

 

Denne påplussingen betyr at Norsk kulturskoleråd i beste fall blir tilgodesett med 26,9 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2018 - om regjeringas budsjettforslag blir realisert. Dette vil i så fall være 4,3 mill. kr mer enn kulturskolerådet mottar fra staten i inneværende år. 

 

Usikkerheten er knytta til at departementet i proposisjonen skriver at «Organisasjonar som får tilskott til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa, har samlokalisert seg. Departementet foreslår 0,9 mill. kroner til å dekke auka kostnader til husleige som følge av samlokaliseringa».

 

Faktum er at Norsk kulturskoleråd ikke er med på denne samlokaliseringa. Dette fordi en i kulturskolerådet ser det mer tjenelig for sine medlemmer - kommunene (som kulturskoleeiere) - å  velge andre lokaliseringsformer. Samlokaliseringa omfatter derfor bare de to andre på samme budsjett-«underpost» som kulturskolerådet: Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag.

 

Om ikke kulturskolerådet får nyte godt av disse 900.000 kronene, får kulturskolerådet trolig cirka 26,25 mill. kr, en økning på 3,650.000 kr fra årets tildeling.

Les flere nyheter!