Inkluderingskonferansen =Vi: Flyer klar - påmelding mulig

2017 Vi 23.11.jpg
INKLUDERINGSKONFERANSE: Konferansen =Vi, med undertittel "kunst og kultur for inkluderende lokalsamfunn", arrangeres i Larvik 14. og 15. mars 2018. (Foto: Stock Photo)
22.11.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Inkluderingskonferansen =Vi: Flyer klar - påmelding mulig

LARVIK: =Vi er den døpt, den nye nasjonale konferansen som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena, og kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering. Nå kan du studere flyeren om =Vi og melde deg på konferansen som arrangeres 14. og 15. mars 2018.

 

Påmelding kan du gjøre her

Flyer om konferansen =Vi

 

Konferansen arrangeres i Larvik, av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. I målgruppa for konferansen fins blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere. Videre aktører kulturskolene samarbeider med, kommuner som driver med Fargespill og ansatte innen UH-sektoren.

 

Adil Khan klar for =Vi

 

Adil Khan (bildet t.h.) stiller som hovedforedragsholder på den nasjonale inkluderingskonferansen =Vi i mars 2018. Khan er en av landets beste breikdansere, men også høyt verdsatt for sitt arbeid for ungdom, med kultur som viktig verktøy.

 

Påmelding er mulig allerede nå. Flyeren du kan lese og laste ned her forteller mye om hva du har i vente på konferansen. Men endelig program blir klart senere. Det arbeides målretta med å få på plass bidragsytere av beste kvalitet, og disse vil bli presentert - blant annet på nettstedet kulturskoleradet.no - etter hvert som de blir klare, så følg med, gjerne ved å abonnere på nyhetsbrevet Kulturtrøkk.

 

Tre navn til

 

Allerede nå er det i tillegg til Khan klart at denne troikaen skal bidra med ulike innslag/innlegg på konferansen: Ole Hamre (kunstnerisk leder i Fargespill), Endre Lindstøl (leder ved Larvik kulturskole) og Anders Rønningen (FoU-leder i Norsk kulturskoleråd).

 

Konferansen vil i tillegg til hovedforedrag i plenum inneholde en bolk med erfaringsutveksling og drøfting på bakgrunn av på forhånd gitte tema. Arrangørens tanke er at dette skal munne ut i anbefalinger til for eksempel Norsk kulturskoleråd, kommunene og andre aktører.

 

Videre vil =Vi romme en bolk med informasjon om hvem de er, de som kommer til Norge som flyktninger eller asylsøkere, Hva har de har opplevd, hva de kan forvente osv. Det blir også fokus på hvem som vil komme i tida framover, hvilke faser er de i i forhold til søknadsprosess, hvilke behov har de og hvordan kan samfunnet bidra til inkludering.

 

Det vil også bli fokus på ulike former for praksisnær undervisning. Konferansen skal også inneholde "relevante" kunstneriske innslag, både i selve konferanseprogrammet og i forbindelse med middagen første konferansedag.

 

Hvorfor =Vi?

 

Konferansenavnet =Vi - med undertittel "kunst og kultur for inkluderende lokalsamfunn" - er valgt fordi navnet antyder svarene på to sentrale spørsmål mange enkeltpersoner, foreninger, institusjoner, kommuner, kulturskoler spør seg i dag:

 

  • Hvordan skal vi klare å inkludere dem som står utenfor?
  • Hvordan kan dem som kommer som flyktninger og innvandrere klare å bli integrert i lokalsamfunnet?

- For det første protesterer konferansen mot selve premisset for disse spørsmålene, nemlig at dette skulle handle om oss og dem. I stedet fokuserer konferansen at tilhørigheten og identiteten til alle må favnes i et større vi, og at kunst og kultur kan spille en stor rolle i denne utvidelsen, sier Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og en av flere fra kulturskolerådet som skal delta i forberedelsene og gjennomføringen av konferansen.

 

Inkludering høyt på alles agenda

 

Konferansen =Vi har som formål å legge til rette for at ulike kompetansemiljøer og aktører for kultur og inkludering - både nasjonale og lokale - får møte hverandre, utveksle erfaringer, bygge kunnskap og kompetanse, og skape økt samarbeid og aktivitet. Arrangørene anser dette som viktig for at en større del av potensialet med kunst- og kulturarbeid for inkludering skal kunne realiseres der inkluderingen kan og må skje: I lokalsamfunnene.

 

De tre arrangørene vurderer å få med seg flere samarbeidspartnere, men uansett: De har alle inkludering høyt på sine agendaer, med litt ulike innfallsvinkler:

 

Norsk kulturskoleråds har laget en strategi for landstingsvedtak 5.1, «Flyktninger og kulturskolen», som skal kvitteres ut av kulturskolerådets landsting i 2020. Ett av tiltakene er å legge til rette for møteplasser alene eller i samarbeid med andre for å øke kompetansen på kulturskole som inkluderende arena i kommunene.

 

Fargespill, som i all sin virksomhet har fokus på inkludering, ser det som viktig å bli enda flinkere på å nyttegjøre seg andres kunnskap og kompetanse, for å nå et felles mål: Det gode liv. Fargespill ser det som viktig og nødvendig å invitere til en slik nasjonal konferanse – for å dele og utvikle kompetanse.

 

Larvik kulturskole ønsker å være et kraftsenter for å bidra med kompetanse også på dette fokusområdet, og ser det som viktig å få kompetanse på å dele kompetanse.

– Styrket delingskultur mellom kulturskoler er viktig. Vi håper at ulike aktører fra samme kommune deltar sammen, for å legge grunnlag for lokalt samarbeid, sier Ragnhild Skille.

Les flere nyheter!